7 lutego – Dzień Najwyższej Izby Kontroli

7 lutego – Dzień Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. 

Działalnością Najwyższej Izby Kontroli kieruje Prezes NIK. Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat i może być powtórzona jednokrotnie. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje Sejm za zgodą Senatu.

Zgodnie z Konstytucją, Najwyższa Izba Kontroli (NIK) kontroluje

Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów (01.02.2018 – 23.02.2018 r.)

Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów (01.02.2018 – 23.02.2018 r.)

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach budżetowych i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.

W tej edycji temat przewodni