Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju

Jednym z obowiązków nałożonych na Polskę Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (zwaną Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), jest opracowanie programów działań dla osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. W latach 2010

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 14 stycznia 2018 roku, w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Juchowie odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Inicjatorem akcji, a zarazem Szefem Sztabu była pani Dorota Chrzanowska (wicedyrektor szkoły). Wolontariuszami byli uczniowie szkół z Juchowa i Jelenia.

Organizatorzy dziękują wszystkim wolontariuszom za ogromne zaangażowanie w kwestowaniu