9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Dzień Ligi Ochrony Przyrody obchodzony jest w rocznicę utworzenia najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku.
Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz