Zjazd rodzin jeńców Oflagu II D Gross Born w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, 16 – 17 listopada 2017

Zjazd rodzin jeńców Oflagu II D Gross Born w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, 16 – 17 listopada 2017

Kolejne spotkanie rodzin jeńców wojennych byłego niemieckiego oficerskiego obozu jenieckiego dla polskich jeńców wojennych Oflag II D Gross Born tym razem odbędzie się w Łambinowicach, współorganizatorem tego ważnego wydarzenia jest Izba Muzealna w Bornem Sulinowie. Informacja na temat wydarzenia ukazała się w najnowszym wydaniu Angory (Nr 46).

Zjazd rodzin jeńców

Przygotowanie projektów zarządzeń dla obszarów Natura 2000

Przygotowanie projektów zarządzeń dla obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektów zarządzeń dla obszarów Natura 2000: Diabelskie Pustacie PLH320048, Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023, Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046, o możliwości zapoznania się z treścią projektów dokumentów oraz wniesienia do nich uwag w ramach ustawowych 21-dniowych konsultacji społecznych.

Projekty zarządzeń dostępne