Ruszył nabór wniosków do Konkursu “SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW”. Wygraj 10 tysięcy złotych na realizację pomysłu.

Ruszył nabór wniosków do Konkursu “SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW”. Wygraj 10 tysięcy złotych na realizację pomysłu.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, którym bliska jest idea współdziałania i chcą zmienić swoją okolicę na lepsze, angażując przy tym inne osoby w swoją inicjatywę,
  2. stowarzyszenia (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych

Pierwszy listopada, dzień kiedy wszyscy ruszamy w stronę cmentarzy. Dzień Wszystkich Świętych, a po nim Zaduszki to czas jaki poświęcamy tym, którzy już odeszli z tego świata. Dnia 1 listopada wspominamy męczenników i świętych, 2 listopada pozostałych zmarłych – głównie modlimy się za dusze czyśćcowe. A nieco wcześniej, 31 października

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Łubowie

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Łubowie

 

Podobnie jak w innych placówkach oświatowych naszej gminy, dnia 13 października 2017 r., w Szkole Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Łubowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi, a także nauczyciele emeryci, w tym były dyrektor Szkoły Podstawowej w

Warsztaty „Zróbmy sobie książkę” w Radaczu

Warsztaty „Zróbmy sobie książkę” w Radaczu

Zajęcia „Zróbmy sobie książkę” prowadzone przez panią Aurelię Biegajło i panią Marzenę Szewczyk odbyły się 6 października, tym razem w Radaczu. Inwencja twórcza oraz talenty dzieci uczestniczących w warsztatach umożliwiły powstanie pięknych książek!

Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu „Wierny przyjaciel” z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Partnerstwo

Plener fotograficzny w Łubowie

Plener fotograficzny w Łubowie

Dnia 4 października, w Łubowie po raz drugi odbyły się zajęcia fotograficzne. Uczestnicy mieli okazję wykonać sesję zdjęciową w plenerze. Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu „Wierny przyjaciel” z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Partnerstwo dla książki” realizowanego przez Instytut Książki w Krakowie ze wparciem Burmistrza Bornego Sulinowa i

Spotkanie z podróżnikami

Spotkanie z podróżnikami

Dnia 20.10.2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie mieliśmy przyjemność spotkać się z Ryszardem Grześkowiakiem i Ryszardem Teisseyre – podróżnikami z pasją.

Panowie od pierwszego kontaktu zjednali sobie wszystkich, którzy zgromadzili się w sali Galeria, by wysłuchać opowieści o rowerowych podróżach po świecie.

Dokumentacja zdjęciowa zgromadzona podczas wielu

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2017 r. – Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szczecinku

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku