Stowarzyszenie „Pomost” zdobyło Malbork!

Stowarzyszenie „Pomost” zdobyło Malbork!

W dniu 27.08.2017 r., dzieci, rodzice, bacie i dziadkowie ze Stowarzyszenia „Pomost”, mieli możliwość zwiedzenia zamku krzyżackiego w Malborku. Wycieczka odbyła się w ramach projektu pn. ,,CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE, W POLSKĘ WIĘC Z NAMI WYRUSZAJ BRACIE”, współfinansowanego przez Gminę Borne Sulinowo.

Przewodnik, który towarzyszył członkom stowarzyszenia bardzo ciekawie