Dofinansowanie dla borneńskich klubów

Dofinansowanie dla borneńskich klubów

Miło nam poinformować, że wniosek złożony w imieniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo”, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programu „Klub”, otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł.

Gratulacje kierujemy do pana pana Piotra Gałki, wiceprezesa Klubu Sportowego „Pionier 95”, autora wniosku, który w Programie „Klub” również otrzymał

„Narodowe Czytanie” w Bornem Sulinowie

„Narodowe Czytanie” w Bornem Sulinowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie, podobnie jak w latach ubiegłych, włączyła się w akcję „Narodowego Czytania”.
W dniu 2 września, w Budynku Kulturalno Oświatowym, zaproszeni mieszkańcy gminy Borne Sulinowo czytali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Organizatorka literackiego przedsięwzięcia, pani Iwona Gajewska-Tranbowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, zadbała o wyjątkową

Dofinansowanie usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Dofinansowanie usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie jest Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania i realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników.

Wsparcie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza na konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza na konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego swoim działaniem, jak również podmioty tworzące tzw. partnerstwo trójsektorowe czyli przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz sektora jednostek finansów publicznych, na konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian w realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zgodnie z ust. 2 załącznika nr 1 do