Pomoc społeczna dla osób, które ucierpiały w wyniku nawałnic

Pomoc społeczna dla osób, które ucierpiały w wyniku nawałnic

Szanowni Państwo! W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie (w tym w nocy z 18 na 19 sierpnia br.) na terenie województwa zachodniopomorskiego sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi Wojewoda Zachodniopomorski poinformował, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami otrzymają od Rządu bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tysięcy złotych, a

Można składać wnioski do Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM

Można składać wnioski do Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Numer konkursu: 3/2017.
2. Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 21 sierpnia 2017r.