Strażacy ćwiczyli ratownictwo wysokościowe

Strażacy ćwiczyli ratownictwo wysokościowe

Celem ratownictwa wysokościowego jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym, znajdującym się poza zasięgiem i możliwościami użycia standardowego sprzętu i technik wykorzystywanych w Państwowej Straży Pożarnej oraz w innych służbach i podmiotach ratowniczych. Ratownictwo wysokościowe realizowane jest przy wykorzystaniu technik alpinistycznych na różnego rodzaju obiektach wysokich i wysokościowych oraz poniżej

Dotacja na album przyrodniczy

Dotacja na album przyrodniczy

Jeszcze w tym roku wydany zostanie album „Borneńskie pejzaże”. Publikacja przybliży i wypromuje dziedzictwo przyrodnicze Gminy Borne Sulinowo i okolic, tj. 13 obszarów cennych przyrodniczo, takich jak: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 i parki krajobrazowe.

Zadanie dofinansował kwotą 22.500,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.