„Promyk Nadziei” z dotacjami

„Promyk Nadziei” z dotacjami

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie, od marca do końca grudnia 2017 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Borne Sulinowo w ramach działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł zadania: „Uruchamiamy nasze promyki”.

Wartość całkowita zadania: 20 980,00 zł.

Dotacja w wysokości 47,66 % wartości zadania

Płukanie technologiczne sieci wodociągowej

Płukanie technologiczne sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w dniach od 04.08.2017 r., do odwołania, w związku z prowadzonym płukaniem technologicznym sieci wodociągowej, woda podawana do sieci zostanie poddana profilaktycznemu działaniu środka dezynfekującego.

Miejscowości objęte płukaniem technologicznym: Borne Sulinowo, Łączno, Ciemino, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze,