Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt.8)na wykonanie zadania: Wynajem sali, techniczna obsługa oraz catering na potrzeby konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo”… zapytanie ofertowe

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 03.08.2017 r. od godz. 09:00 do godz. 13:00 nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Chłopowo. W związku z powyższym informujemy, że spowoduje