Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt.8)na wykonanie zadania: Wynajem sali, techniczna obsługa oraz catering na potrzeby konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo”… zapytanie ofertowe