Otwarcie Galerii Artystycznej OSTP

Otwarcie Galerii Artystycznej OSTP

W dniu 12 czerwca, w gościnnych progach Centrum Kultury i Rekreacji, miało miejsce uroczyste otwarcie Galerii Artystycznej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół.

Wydarzenie to poprzedziła krótka prezentacja dotycząca historii OSTP, które było organizatorem tego spotkania. Prezentacja, wymowna i interesująca w swej krótkiej treści, opowiedziała o tym, że Stowarzyszenie zrzesza artystów nie

Konkurs Przyrodniczy „Rosiczka”

Konkurs Przyrodniczy „Rosiczka”

W dniu 14 czerwca br., w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie, odbyła się VII edycja Gminnego Konkursu Przyrodniczego „Rosiczka”. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy dotyczący m.in. parków narodowych, roślin i zwierząt podlegających ochronie.

Dziękujemy uczniom Zespołu Szkół w Łubowie za udział w konkursie oraz opiekunowi, Panu Markowi Niewczas, za przygotowanie dzieci

Nowe siłownie i place zabaw na terenie Gminy Borne Sulinowo

Nowe siłownie i place zabaw na terenie Gminy Borne Sulinowo

Miło nam poinformować, iż wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na budowie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, złożony przez Gminę Borne Sulinowo, został rozpatrzony pozytywnie.

Dnia 19 czerwca 2017r., burmistrz Bornego Sulinowa, Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska podpisała z wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Jarosławem Rzepą umowę o przyznaniu pomocy. Operację pn. „Budowa placów zabaw i