Oferta na realizację zadania publicznego w 2017 r. w trybie „małych grantów” – Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

List Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Państwo życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych.

Zachęcam Państwa do tego, aby w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Gmina Borne Sulinowo podpisała list intencyjny w sprawie gazyfikacji…

Gmina Borne Sulinowo podpisała list intencyjny w sprawie gazyfikacji…

Polska Spółka Gazownicza jest zainteresowana położeniem nitki gazociągu do Piławy i Silnowa. Po drodze do Silnowa zostaną włączone także Ciemino i Łączno. Gmina Borne Sulinowo będzie wspierała proces inwestycyjny.
Ważne jest aby mieszkańcy/właściciele posesji i firm wyrazili swoje zainteresowanie gazem ziemnym poprzez wypełnienie stosownej ankiety której wzór znajduje się w