Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 na wykonanie opisanego poniżej zadania: skład i druk albumu