Oferta Klubu Orientacji Sportowej BnO Szczecin na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r. pn. VIII i IX runda Mistrzostw Pomorza i Kujaw

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Klubu Sportowego „BORBUL” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r. pn. „GRAMY W BULE, CZYLI INTEGRUJEMY SIĘ” – edycja III

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego „Folklor” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r. pn. „IX Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel pn.: „Wiosenny Piknik Folk” w Jeleniu.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W

Oferta Akrobatycznego Ludowego Klubu Sportowego Borne Sulinowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r. pn. „Wyjazd dzieci z ALKS Borne Sulinowo na zawody do Inowrocławia”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku

Oferta Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019r. pn. „Piknik kulturalny – „Stanisław Moniuszko – dzieła znane i nieznane”.

Oferta Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019r. pn. „Piknik kulturalny – „Stanisław Moniuszko – dzieła znane
i nieznane”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w

Oferta Fundacji „Bez Retuszu” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r. pn. „Auto Drift Show Borne Sulinowo 2019”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Piławy na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r. pn. „Wiosenne sprzątanie Piławy”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r. w trybie „małych grantów” Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kuźnia Talentów”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku

Oferta Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Szczecinku na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r. pn. „Wyjazd do teatru w Poznaniu – wyjazd integracyjny”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku