Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2016 r. Fundacja Działająca na Rzecz Lokalnego Środowiska „Po Uśmiech”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2016r. Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo

Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert. 

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2016r. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Koszalinie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.