Nawet do 50 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze

Nawet do 50 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze, nawet do 50 tys. zł w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Usługi, na

Seminarium biznesowe dla przedsiębiorców

Seminarium biznesowe dla przedsiębiorców

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, firma Deloitte i partnerzy zapraszają przedsiębiorców na seminarium, które odbędzie się w dniu 9 maja 2018r. o godz. 11.00 w Wałeckim Centrum Kultury, Plac Zesłańców Sybiru 3, Wałcz.

Tematem przewodnim spotkania będzie omówienie nowego instrumentu wsparcia inwestycji w ramach planowanego

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2018 r. – Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2018 r. – Klub Sportowy „Borbul” Borne Sulinowo

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Zaproszenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Zaproszenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o granty na doradztwo w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP” Działanie 1.16 RPO WZ 2014-2020, które odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. (czwartek), o godz.

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2018 r. – Stowarzyszenie Be Happy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Fundusz Pomerania

Fundusz Pomerania

Fundusz Pomerania (dawniej Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.) aktywnie wspiera rozwój firm na terenie województwa zachodniopomorskiego oferując im bezgotówkową formę wniesienia wadium do przetargów publicznych.

Jednocześnie Fundusz Pomerania spełnia warunki o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn. jest podmiotem

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

W wyniku ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji: Informacja