Warsztaty pilotażowe pn. „Młodzi przedsiębiorcy. Jeśli nie Ty, to kto?”

Fundacja Nauka dla Środowiska ma ogromną przyjemność zaprosić przedstawicieli jednostek podległych lokalnemu samorządowi na warsztaty pilotażowe pn. „Młodzi przedsiębiorcy. Jeśli nie Ty, to kto?”, które odbędą się 23-25.09.2020 w Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Mielnie. Warsztaty są efektem dostosowania do polskich realiów ciekawego rozwiązania dydaktycznego – modelu edukacji społeczno-ekonomicznej,

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla pracodawców z województwa zachodniopomorskiego w zakresie wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla pracodawców z województwa zachodniopomorskiego w zakresie wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

W IV kwartale tego roku wprowadzenie PPK jest obligatoryjne dla firm, zatrudniających powyżej 20 osób. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu pracodawców lub pracowników, odpowiedzialnych w firmach za wprowadzenie PPK pomoże rozwiać wątpliwości i ułatwi przeprowadzenie tego procesu…

Informacje o szkoleniach PPK – zachodniopomorskie

OFERTA FUNDACJI DZIAŁAJĄCEJ NA RZECZ LOKALNEGO ŚRODOWISKA „PO UŚMIECH” na realizację zadania publicznego pn. „Energicznie przeciw Covid – 19”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Bezpłatne poręczenia wadialne

Bezpłatne poręczenia wadialne

W związku z aktualną sytuacją w kraju i na świecie związaną z pandemią koronawirusa, uruchomieniem tarczy antykryzysowej, a także z problemami z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorcy Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, w całości stanowiąca spółkę miejską (Gmina Miasto Szczecin), oferuje bezpłatne poręczenia wadialne, jako realną pomoc przedsiębiorcom startującym w przetargach

Oferta Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2020 r.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Kuźnia Talentów” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2020 r. pn. „Rodzinny Spływ Kajakowy”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2020 r. pn. HISTORYCZNA ŚCIEŻKA ROWEROWO – PIESZA „PO BUNKRACH POLIGONU GROSS BORN – SEKTOR XVI”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

XII EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

XII EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA WE WSPÓŁPRACY Z WYDAWNICTWEM NAUKOWYM SCHOLAR OGŁOSIŁA XII EDYCJĘ KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi…

Plakat Polska Wieś FDPA

regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XII

karta_zgłoszeniowa_konkursu_Polska_Wieś_XII

Nabór wniosków dot. bezzwrotnych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej

Nabór wniosków dot. bezzwrotnych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.) informuje, że uruchamia nabór wniosków w trybie ciągłym na:
• jednorazowe