Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r. w trybie „małych grantów” Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo w Bornem Sulinowie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r.w trybie „małych grantów” Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży ze środowisk lokalnych „Pomost”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r. w trybie „małych grantów” Stowarzyszenie edukacyjno – kulturalne „NDM”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r. w trybie „małych grantów” Towarzystwo Przyjaciół Piławy w Bornem Sulinowie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r. w trybie „małych grantów” Stowarzyszenie Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku

Alkoholowy zespół płodowy FAS – to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód…

Alkoholowy zespół płodowy FAS – to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, że dzień 9 września ogłoszony został Światowym Dniem FAS.

Alkoholowy zespół płodowy (FAS, Fetal Alcohol Syndrome) – to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

FAS jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Łubowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r.

Oferta Klubu Sportowego „Orzeł Łubowo” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r. – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w

Oferta Klubu Sportowego „Pionier 95” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019r.

Oferta Klubu Sportowego „Pionier 95” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r. – „IV Turniej o Puchar Małego Powstańca” Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w