Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza w dniu 5 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2021 r. w zakresach:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla pacjentów 75+

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla pacjentów 75+

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia przeciwko grypie pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ w ZOZ Borne Sulinowo w wieku 75+ .

Zaszczepienie będzie możliwe po wykonaniu badania lekarskiego i uzyskaniu pisemnej kwalifikacji do szczepienia.

Szczepienia odbywają się w również w Ośrodku Zdrowia w Łubowie

Ankieta w ramach międzynarodowych badań naukowych

Ankieta w ramach międzynarodowych badań naukowych

Pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią

Oferta Akrobatycznego Ludowego Klubu Sportowego Borne Sulinowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2020 r. pn. organizacja Mikołajkowych Mistrzostw Bornego Sulinowa w Fitness Gimnastycznym i zawodów gimnastycznych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Łubowie na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2020 r. pn. „Pokoleniowe w garach mieszanie”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Fundacja PASJA oferuje pomoc dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Fundacja PASJA oferuje pomoc dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Fundacja PASJA oferuje dla osób z niepełnosprawnością:

  • bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego,
  • poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, szkolenia grupowe…
Oferta Fundacji PASJA dla osób z niepełnosprawnością - poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, szkolenia grupowe.

Oferta Fundacji PASJA dla osób z niepełnosprawnością – poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, szkolenia grupowe.

 
Oferta Fundacji PASJA dla osób z niepełnosprawnością - bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Oferta Fundacji PASJA dla osób z niepełnosprawnością – bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.