INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY BORNE SULINOWO

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY BORNE SULINOWO

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, pragnąc pomóc przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, co znacząco utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, Burmistrz Bornego Sulinowa działając jako organ podatkowy może udzielić

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 2 stycznia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – podczas którego Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert – 2020

Dofinansowanie do ekologicznych inwestycji

Dofinansowanie do ekologicznych inwestycji

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje wszystkich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego o bezzwrotnym dofinansowaniu 80% na instalacje fotowoltaiczne, oraz na pompy ciepła.
Działanie RPO 2.10 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, RPO Zachodniopomorskiego. Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów: Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2020 r.

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2020 r.

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych w 2020 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 2 stycznia 2020 r. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r., przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy

Firma Arenella Sp. z o.o. wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych

Firma Arenella Sp. z o.o. wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych

Firma Arenella Sp. z o.o. wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych. Pragniemy w tym celu nawiązać z Państwem współpracę, która dla Właściciela gruntu jest idealną długoterminową inwestycją, dającą pewny zysk minimum 6000 zł za hektar rocznie. Jeżeli działka spełnia warunki opisane poniżej kwota ta, może znacząco wzrosnąć…

ogloszenie farma pv

Głosuj na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie

Głosuj na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Tysiąc powodów by czytać”, którego organizatorem jest Empik.

Zwracamy się więc do Państwa z gorącym apelem, aby wesprzeć udział naszej szkoły w tym projekcie. Prosimy, by w dniach od 24 października do