Firma Arenella Sp. z o.o. wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych

Firma Arenella Sp. z o.o. wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych

Firma Arenella Sp. z o.o. wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych. Pragniemy w tym celu nawiązać z Państwem współpracę, która dla Właściciela gruntu jest idealną długoterminową inwestycją, dającą pewny zysk minimum 6000 zł za hektar rocznie. Jeżeli działka spełnia warunki opisane poniżej kwota ta, może znacząco wzrosnąć…

ogloszenie farma pv

Głosuj na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie

Głosuj na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Tysiąc powodów by czytać”, którego organizatorem jest Empik.

Zwracamy się więc do Państwa z gorącym apelem, aby wesprzeć udział naszej szkoły w tym projekcie. Prosimy, by w dniach od 24 października do

Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r. w trybie „małych grantów” Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo w Bornem Sulinowie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r.w trybie „małych grantów” Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży ze środowisk lokalnych „Pomost”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r. w trybie „małych grantów” Stowarzyszenie edukacyjno – kulturalne „NDM”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r. w trybie „małych grantów” Towarzystwo Przyjaciół Piławy w Bornem Sulinowie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r. w trybie „małych grantów” Stowarzyszenie Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku

Alkoholowy zespół płodowy FAS – to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód…

Alkoholowy zespół płodowy FAS – to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, że dzień 9 września ogłoszony został Światowym Dniem FAS.

Alkoholowy zespół płodowy (FAS, Fetal Alcohol Syndrome) – to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

FAS jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć