XII EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

XII EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA WE WSPÓŁPRACY Z WYDAWNICTWEM NAUKOWYM SCHOLAR OGŁOSIŁA XII EDYCJĘ KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi…

Plakat Polska Wieś FDPA

regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XII

karta_zgłoszeniowa_konkursu_Polska_Wieś_XII

Nabór wniosków dot. bezzwrotnych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej

Nabór wniosków dot. bezzwrotnych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.) informuje, że uruchamia nabór wniosków w trybie ciągłym na:
• jednorazowe

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY BORNE SULINOWO

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY BORNE SULINOWO

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, pragnąc pomóc przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, co znacząco utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, Burmistrz Bornego Sulinowa działając jako organ podatkowy może udzielić

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 2 stycznia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – podczas którego Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert – 2020

Dofinansowanie do ekologicznych inwestycji

Dofinansowanie do ekologicznych inwestycji

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje wszystkich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego o bezzwrotnym dofinansowaniu 80% na instalacje fotowoltaiczne, oraz na pompy ciepła.
Działanie RPO 2.10 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, RPO Zachodniopomorskiego. Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów: Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2020 r.

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2020 r.

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych w 2020 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 2 stycznia 2020 r. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r., przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy