Święto Policji

Święto Policji

Jedną z najważniejszych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa i świadomość tego, że są ludzie, którzy chcą i potrafią przeciwstawić się złu i ludzkiej krzywdzie. Takimi osobami, które pojawiają się w trudnych dla nas chwilach, które są gotowe do niesienia pomocy każdego dnia i każdej nocy, na służbie i po służbie,

Zespół Fundacji Wspomagania Wsi zaprasza młodzież w wieku 15-18 lat do programu POLE DZIAŁANIA

Zespół Fundacji Wspomagania Wsi zaprasza młodzież w wieku 15-18 lat do programu POLE DZIAŁANIA

Zespół Fundacji Wspomagania Wsi zaprasza młodzież w wieku 15-18 lat do programu Pole Działania. Pole Działania to roczny program Fundacji Wspomagania Wsi skierowany do nastoletnich mieszkańców wsi, zainteresowanych działaniem społecznym, którzy chcą przeżyć przygodę z zaplanowaniem i przeprowadzeniem projektu społecznego w swojej okolicy.

Jak to działa?
Wspólnie z uczestnikami z

Nabór wniosków dot. bezzwrotnych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej

Nabór wniosków dot. bezzwrotnych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.) informuje, że uruchamia nabór wniosków w trybie ciągłym na:
• jednorazowe

Można już składać wnioski o świadczenia…

Można już składać wnioski o świadczenia…

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przypomina, że od 1 lipca 2020 r. można już składać drogą elektroniczną (m.in. za pośrednictwem banków lub portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
– wnioski o świadczenie dobry start
– wnioski o świadczenia rodzinne na kolejny okres zasiłkowy

Dofinansowanie do instalacji pozwalających na zagospodarowanie deszczówki

Dofinansowanie do instalacji pozwalających na zagospodarowanie deszczówki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w odpowiedzi na liczne telefony i duże zainteresowanie Beneficjentów Programem Priorytetowym Moja Woda informuje, że nabór wniosków w ramach ww. Programu zostanie uruchomiony od dnia 1 lipca 2020 r.

Niezbędne dokumenty, w tym wzór wniosku o dofinansowanie, będzie można znaleźć na

Informacja – termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Informacja – termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z upływem w dniu 12.06.2020 r. terminu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w godz. 8.00-13.00 będzie pełniony dyżur. Chcąc dokonać zgłoszenia kandydatów należy dzwonić dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie głównego wejścia do Urzędu.

Burmistrz Bornego Sulinowa