„Zielona inwestycja” w Bornem Sulinowie

„Zielona inwestycja” w Bornem Sulinowie

Od wielu miesięcy mieszkańcy gminy Borne Sulinowo mogą obserwować zmiany, jakie zachodzą na terenie Bornego Sulinowa. Od 2018 r. realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. I choć inwestycja jest w dalszym ciągu realizowana (zakończy się już wkrótce – jesienią

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice i Uczniowie!

Wakacje dobiegły końca i już za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021. Po wielomiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele powrócą do szkolnych placówek. Będzie to inna szkoła – inna, ale nie nowa, bo nie zmieni się jej główny

Najbardziej atrakcyjne działki w Bornem Sulinowie na sprzedaż

Najbardziej atrakcyjne działki w Bornem Sulinowie na sprzedaż

Burmistrz Bornego Sulinowa przeznaczył do sprzedaży bardzo atrakcyjne nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo. Działki o numerach: 1/247, 1/248, 1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253 znajdują się w pobliżu jez. Pile, pomiędzy plażą Marina, a plażą Słoneczną. Od strony południowej sąsiedztwo działek stanowią niezabudowane tereny rekreacyjne.

Szczegóły na stronie->>> 

Woda przydatna do kąpieli na plaży Marina w Bornem Sulinowie

Woda przydatna do kąpieli na plaży Marina w Bornem Sulinowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, po przeanalizowaniu protokołu pobrania próbki w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań jakości wody (próbki wody pobranej w dniu 24.08.2020 r.) z kąpieliska plaża Marina przy ul. Jeziornej w Bornem Sulinowie – orzeka przydatność wody do kąpieli na w/w kąpielisku.

Jakość wody z

Zainstaluj aplikację ProteGo Safe

Zainstaluj aplikację ProteGo Safe

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcają do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

ProteGO Safe to aplikacja,

Bezpieczny Powiat Szczecinecki – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego – harmonogram w Gminie Borne Sulinowo

Bezpieczny Powiat Szczecinecki – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego – harmonogram w Gminie Borne Sulinowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku przedstawia nowy harmonogram Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach operacji „Bezpieczny Powiat Szczecinecki – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego” w Gminie Borne Sulinowo.

Kurs odbędzie się w Budynku Kulturalno – Oświatowym przy Al. Niepodległości 28 w Bornem Sulinowie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku od dnia 11.08.2020r. do 30.09.2020r. na terenie oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie prowadzić będzie prace związane z modernizacją układu neutralizacji odorów z obiektów oczyszczalni.

W tym czasie możliwe będzie występowanie uciążliwości zapachowych ze strony oczyszczalni ścieków.
Dołożymy

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:
tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:
• danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Święto powołano ustawą z dnia 9 października 2009 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, uchwalonej z inicjatywy prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 grudnia 2009 roku.

Pierwsze obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego miały miejsce w 2010 roku.

Według preambuły ustawy, Dzień został

SUSZA 2020 – zasady i sposób składania wniosków

SUSZA 2020 – zasady i sposób składania wniosków

Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych.

W twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat? Możesz wnioskować o ich oszacowanie. Sprawdź, jak to zrobić.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia