Zaproszenie na szkolenia: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Zaproszenie na szkolenia: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Szkolenia są realizowane w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Równość szans

ZAPYTANIE OFERTOWE – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI – przedłużony termin do 2 sierpnia

ZAPYTANIE OFERTOWE – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI – przedłużony termin do 2 sierpnia

Przedłużamy termin składania ofert do 2 sierpnia 2019 r., godz. 11:00.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt. 8) na wykonanie opisanego poniżej zadania:

BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI
WARIANT PODSTAWOWY – 1 OBIEKT,
WARIANT ROZSZERZONY

„Ocieplam dom i walczę ze smogiem”

„Ocieplam dom i walczę ze smogiem”

Od wielu lat mamy w Polsce problem smogu. To wszechobecny temat, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Zdecydowana większość Polaków zdaje sobie sprawę ze szkodliwości wdychania zanieczyszczonego powietrza, jednak niewiele osób wie, że to nie przemysł i transport są głównymi przyczynami powstawania smogu, tylko źle ocieplone budynki jednorodzinne, w których do ogrzewania

Nowe zasady segregowania odpadów

Nowe zasady segregowania odpadów

Informujemy, iż od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno gromadzić należy odpady biodegradowalne, czyli wszystkie resztki i śmieci pochodzenia roślinnego.

Odpady biodegradowalne gromadzimy w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

Obecnie wszyscy mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej muszą wyposażyć nieruchomość w brązowe pojemniki lub