Informacja PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje,  że w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zostały zakończone inwestycje – kontrakt XXX na terenie następujących miejscowości w gminie Borne Sulinowo…      Informacja

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie z ogólnopolskim godłem promocyjnym „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.
27 stycznia 2012 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród przyznanych w XIII edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców,