Informacja PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje,  że w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zostały zakończone inwestycje – kontrakt XXX na terenie następujących miejscowości w gminie Borne Sulinowo…      Informacja

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie z ogólnopolskim godłem promocyjnym „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.
27 stycznia 2012 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród przyznanych w XIII edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, 

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ

W dniu 14 lutego 2012r., o godz. 23:21, do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przesłana została pocztą elektroniczną petycja mieszkańców z załączonym skanem zawierającym 190 podpisów. 
Urząd Miejski wielokrotnie przekazywał informacje dotyczące zanieczyszczenia wody (spotkania z mieszkańcami, kołem emerytów, wywiady dla TV Gawex, spotkania bezpośrednio z zainteresowanymi, którzy zwracali się z pytaniami do Urzędu Miejskiego w oparciu o dokumentację).

ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z DNIA 3  STYCZNIA  2012 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R.