NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 1 ust.17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Borne Sulinowo są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru

ZIMOWA IMPREZA MILITARNA

ZIMOWA IMPREZA MILITARNA

Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie zapraszają w dniach od 3 do 5 lutego 2012r., miłośników pojazdów militarnych, zainteresowanych sprawdzeniem siebie i swoich maszyn w ciężkich, zimowych warunkach terenowych dawnego poligonu na zlot pod kryptonimem: „I POLIGON ZIMOWY BORNE SULINOWO 2012”