Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie poszukuje rodzin wspierających i opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie poszukuje rodzin wspierających i opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

RODZINY WSPIERAJĄCE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, iż poszukuje chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających, których zadaniem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci… RODZINY WSPIERAJĄCE

NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie poszukuje

Ostatnie 4 wolne miejsca na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Ostatnie 4 wolne miejsca na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku przedstawia harmonogram Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach operacji „Bezpieczny Powiat Szczecinecki – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego” w Gminie Borne Sulinowo.

Kurs odbywa się w Budynku Kulturalno – Oświatowym przy Al. Niepodległości 28 w Bornem Sulinowie w

Bezpłatne Badanie Słuchu w Bornem Sulinowie

Bezpłatne Badanie Słuchu w Bornem Sulinowie

Osoby, które dostrzegają jakieś problemy ze słuchem mogą 24 września wykonać bezpłatne badanie.
Samochód (SŁUCHOBUS) z gabinetem do badań zaparkuje przed Urzędem Miasta Bezpłatne badanie jest adresowane głównie do osób po 40 roku życia, które mają problem z prawidłowym słyszeniem.

Badanie będzie wykonywane w czwartek 24 września w godzinach 10:00

Nowe piłkochwyty na boisku treningowym w Bornem Sulinowie

Nowe piłkochwyty na boisku treningowym w Bornem Sulinowie

Dn. 03.09.2020 r., w ramach umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim, Gmina Borne Sulinowo zakończyła zadanie związane z modernizacją boiska treningowego przy ul. Sportowej. Boisko wzbogaciło się o dwa piłkochwyty o wysokości słupków 6 m i długości 38 m.

Zadanie pn.„Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie dofinansowane zostało

Infrastruktura kajakowa w budowie!

Infrastruktura kajakowa w budowie!

W gminie Borne Sulinowo znajdują się tereny o niezwykłym potencjale turystycznym. Wyjątkowe krajobrazy, liczne jeziora, bajecznie piękna rzeka Piława, tajemnicze miasto Borne Sulinowo – to przesłanki skłaniające do częstego podejmowania tematu związanego z rozwojem turystyki na naszym terenie. Potrzeb w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego jest u nas bardzo