Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo”.

Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo”.

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w br. przystąpiła do programu z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2019.

Na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo” Gmina otrzymała dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

MGOPS zaprasza do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

MGOPS zaprasza do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub

MGOPS zaprasza do uczestnictwa w programie „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”

MGOPS zaprasza do uczestnictwa w programie „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że Gmina Borne Sulinowo rozważa możliwość przystąpienia do programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem utworzenia Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych jest uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia dorosłym osobom niepełnosprawnym, ze znacznym lub

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że rusza program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 

Gmina Borne Sulinowo aplikuje o środki finansowe na realizacje programu w roku 2020.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom posiadającym orzeczenie o znacznym

Koperta Życia

Koperta Życia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
zaprasza do udziału w projekcie socjalnym
pn. „Zdecyduj się na Kopertę Życia!”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że w dniu 4 listopada 2019 roku rozpoczyna realizację projektu socjalnego o nazwie „Zdecyduj się na Kopertę Życia!” i wydawanie „Kopert Życia”.

Świadczenie z MGOPS dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru firmy OPAK

Świadczenie z MGOPS dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru firmy OPAK

Informacja dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach ,,OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że w związku z Uchwałą nr XII/145/2019 z dnia 26 września 2019r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do II edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do II edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i

Od 3 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski suszowe

Od 3 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski suszowe

Od 3.10.2019 r. do 31.10.2019 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Szczecinku producenci rolni będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i