Projekt „MY, REGIONALIŚCI”

Projekt „MY, REGIONALIŚCI”

W dyskusji poświęconej znaczeniu regionalizmu w kształtowaniu tożsamości społeczno-kulturowej naszego społeczeństwa termin „regionalista” pojawia się rzadko. Brakuje też refleksji związanej z etosem regionalisty, rozumianym jako zbiór wartości, postaw i wzorów zachowań.

Starając się uzupełnić tę lukę Fundacja WAŻKA, we współpracy z działającym w strukturach Uniwersytetu Łódzkiego intcrdyscyplinarnym Zespołem Badania Wsi,