Konsultacje w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych na jeziorze Śmiadowo

Konsultacje w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych na jeziorze Śmiadowo

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że w terminie od 2 września do 23 września 2019r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Śmiadowo.

Projekty dokumentów udostępnione zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie http://www.bornesulinowo.pl, stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.bornesulinowo.pl w

Będzie połączenie bus na pociąg do Szczecina

Będzie połączenie bus na pociąg do Szczecina

Niniejszym informujemy, że z dniem 16 września 2019r., w ramach linii 62202, bus będzie kursować w poniedziałki, środy i piątki z Bornego Sulinowa do Łubowa. Umożliwi to dojazd mieszkańców Bornego Sulinowa na szynobus do Szczecina, który wyjeżdża ze Szczecinka o godz. 6:25, a z Łubowa o godz. 6:47.

Bus Linii

Zaproszenie na szkolenia: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Zaproszenie na szkolenia: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Szkolenia są realizowane w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Równość szans

ZAPYTANIE OFERTOWE – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI – przedłużony termin do 2 sierpnia

ZAPYTANIE OFERTOWE – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI – przedłużony termin do 2 sierpnia

Przedłużamy termin składania ofert do 2 sierpnia 2019 r., godz. 11:00.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt. 8) na wykonanie opisanego poniżej zadania:

BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI
WARIANT PODSTAWOWY – 1 OBIEKT,
WARIANT ROZSZERZONY