OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zgodnie z OSTRZEŻENIEM meteorologicznym nr 14 IMGW-PIB (Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie) na obszarze województwa zachodniopomorskiego, powiatu szczecineckiego ( gminy Borne Sulinowo) w dniach: 19.01.2021 r. od godz. 16:00 do godz. 06:00 20.01.2021 r. Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem i deszczu powodujących gołoledź

„Papierowy jubileusz” funduszu sołeckiego!

„Papierowy jubileusz” funduszu sołeckiego!

Miniony rok na kartach historii zapisał się jako czas pełen niepewności oraz ograniczonych możliwości. Jednak mimo wielu przeciwności udało się zrealizować 99,98 % zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rok wcześniej Rada Miejska w Bornem Sulinowie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Borne Sulinowo funduszu sołeckiego w kwocie 392.842,07

Informacja

Informacja

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Szczecineckiego w 2021 r. W punkcie nr 1 (nieodpłatna pomoc prawna) i nr 3 (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) porad udzielają prawnicy z ramienia organizacji pozarządowej Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach.

W punkcie nr 2 (nieodpłatna pomoc prawna) porad udzielają

Program EtnoPolska

Program EtnoPolska

Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń jest podstawą budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych, w tym mniejszościowych. Więcej>>>

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza w dniu 5 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2021 r. w zakresach:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku