Informacja PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje,  że w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zostały zakończone inwestycje – kontrakt XXX na terenie następujących miejscowości w gminie Borne Sulinowo…      Informacja

Uwaga – azbest !

Uwaga – azbest !

Pomimo szerokiego zastosowania praktycznego materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej eliminacji.

Odpady zwierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych a gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia oraz szczególnej kontroli.

Będą kontrole spalania odpadów w piecu

Będą kontrole spalania odpadów w piecu

Strażnicy Miejscy wraz z Inspektorem ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie będą przeprowadzać kontrole systemów grzewczych w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spalania odpadów. Kontrole prowadzone będą zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.).

Historia odpadów

Historia odpadów

W starożytności śmieci stanowiły odpady naturalne, szybko rozkładające się i nie będące zagrożeniem dla środowiska. Porzucane były przez ludy koczownicze, które pozostawiały je w miejscu ostatniego pobytu, natomiast mieszkańcy osad i wiosek mieli większy problem. Zazwyczaj wyrzucali je za dom i przykrywali ziemią lub pozostawiali na ulicy. Skutkiem tego były