O ZIMNEJ WOJNIE W BORNEM SULINOWIE

O ZIMNEJ WOJNIE W BORNEM SULINOWIE

W dniu 1 marca br. zakończyły się dwudniowe warsztaty realizowane w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP). W Bornem Sulinowie, podobnie jak w krajach partnerskich uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu, tematem projektu jest przeszłość związana z zachowaniem spuścizny zimnej wojny.

PO CO NAM PARTNERSTWO?

PO CO NAM PARTNERSTWO?

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na warsztaty pn. Po co nam partnerstwo? Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla członków organizacji pozarządowych oraz liderów zainteresowanych realizacją działań społecznych w partnerstwie.

„AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA SZANSĄ ROZWOJU ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO„

„AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA  SZANSĄ  ROZWOJU  ŚWIETLIC  WIEJSKICH  NA  TERENIE  GMINY  BORNE  SULINOWO„

Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” w Bornem Sulinowie  informuje, iż  pozyskało środki finansowe z Funduszu dla Organizacji  Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Aktywność obywatelska szansą rozwoju świetlic wiejskich  na terenie Gminy Borne Sulinowo”. info – świetlice   regulamin rekrutacji   formularz zgłoszeniowy