Zdrowy styl życia

Zdrowy styl życia

Grupa nieformalna Babski Klub Optymistek 40+ wzięła udział w Lokalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM (ODL) i otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. Zdrowy styl

Modernizacja hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Modernizacja hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Dn. 10.08.2018 r. zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie”.

Zakres zadania obejmował:

– remont elewacji;

– remont wewnętrznych powłok tynkowych i malarskich;

– remont wewnętrznych posadzek w siłowni;

– wymiana kurtyn grodzących w dużej sali sportowej, których celem jest oddzielenie grup

Przebudowa drogi w Radaczu

Przebudowa drogi w Radaczu

Jeszcze w tym roku kompleksowo przebudowana zostanie droga w Radaczu, łącząca tę miejscowość z drogą wojewódzką nr 172 i drogą powiatową nr 1283Z.
Zadanie dofinansuje kwotą 847.861,00 zł Wojewoda Zachodniopomorski w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Całość inwestycji szacowana jest

Bus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie

Bus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie

Miło nam poinformować, iż wkrótce Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie wzbogaci się o 9-osobowy mikrobus z windą do transportu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na ten cel w kwocie 80.000,00 zł przyznał Gminie Borne Sulinowo, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszaru D (likwidacja barier transportowych), Zachodniopomorski Oddział Państwowego

OZE w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

OZE w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

W dn. 6 lipca 2018r. Gmina Borne Sulinowo podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zadanie dofinansowała kwotą 107.302,38 zł Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Granty sołeckie 2018

Granty sołeckie 2018

W dn. 6 lipca 2018r., w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – p. Tomasz Sobieraj, Burmistrz Bornego Sulinowa – p. Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska oraz sołtys sołectwa Silnowo – p. Mirosława Balawender i sołtys sołectwa Rakowo – p. Magdalena Papierkiewicz podpisali umowy na realizację w Gminie Borne Sulinowo „Grantów

Modernizacja skoczni lekkoatletycznej

Modernizacja skoczni lekkoatletycznej

Informujemy, że Gmina Borne Sulinowo, dnia 22.06.2018 r., podpisała umowę na dofinansowanie w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r.”, na zadanie inwestycyjne „Modernizacja skoczni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w

Modernizacja boiska w Bornem Sulinowie

Modernizacja boiska w Bornem Sulinowie

Na boisku treningowym przy ul. Sportowej trwają prace mające na celu uzyskanie gotowej do gry w piłkę nożną płyty boiska. Instalowane jest nawodnienie, następnie uzupełniona zostanie ziemia urodzajna i wysiana mieszanka trawy.

Obecne prace oraz inwestycja zrealizowana w ubiegłym roku (zakup bramek i wykonane ogrodzenie) pozwolą na utworzenie w tym

Remont hali sportowej w Bornem Sulinowie

Remont hali sportowej w Bornem Sulinowie

Hala sportowa w Bornem Sulinowie jest w trakcie remontu oraz doposażenia.
Inwestycja pn. „Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie” została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Zakres zadania obejmuje: