Można składać wnioski do Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM

Można składać wnioski do Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Numer konkursu: 3/2017.
2. Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 21 sierpnia 2017r.

Ruszył Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2017”!

Ruszył Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2017”!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2017″ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R., DO GODZINY 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Dotacja na album przyrodniczy

Dotacja na album przyrodniczy

Jeszcze w tym roku wydany zostanie album „Borneńskie pejzaże”. Publikacja przybliży i wypromuje dziedzictwo przyrodnicze Gminy Borne Sulinowo i okolic, tj. 13 obszarów cennych przyrodniczo, takich jak: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 i parki krajobrazowe.

Zadanie dofinansował kwotą 22.500,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

„Promyk Nadziei” z dotacjami

„Promyk Nadziei” z dotacjami

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie, od marca do końca grudnia 2017 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Borne Sulinowo w ramach działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł zadania: „Uruchamiamy nasze promyki”.

Wartość całkowita zadania: 20 980,00 zł.

Dotacja w wysokości 47,66 % wartości zadania

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt.8)na wykonanie zadania: Wynajem sali, techniczna obsługa oraz catering na potrzeby konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo”… zapytanie ofertowe

Wsparcie dla Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wsparcie dla Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Miło nam poinformować, iż wniosek pn. „Organizacja cyklu wykładów i warsztatów pt.: „Bądź EKO” złożony w LGD Pojezierze Razem przez Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2017r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50

Granty dla organizacji pozarządowych przyznane!

Granty dla organizacji pozarządowych przyznane!

Miło nam poinformować, iż 2 wnioski złożone w programie Społecznik 2017 zdobyły dofinansowanie.
Wniosek złożony w imieniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Sekcja Tenisa Stołowego na zadanie pn. „Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Pamięci Bohaterów Powstania Warszawskiego” otrzymał dotację w kwocie 3.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwi organizację w sierpniu br. unikatowego

W 2018 roku hala sportowa w Bornem Sulinowie zostanie wyremontowana oraz doposażona

W 2018 roku hala sportowa w Bornem Sulinowie zostanie wyremontowana oraz doposażona

Inwestycja pn. „Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie” została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Kosztorysowa wartość zadania wynosi 386.320,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków FRKF stanowi 193.160,00 zł.