„Promyk Nadziei” z dotacjami

„Promyk Nadziei” z dotacjami

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie, od marca do końca grudnia 2017 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Borne Sulinowo w ramach działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł zadania: „Uruchamiamy nasze promyki”.

Wartość całkowita zadania: 20 980,00 zł.

Dotacja w wysokości 47,66 % wartości zadania

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt.8)na wykonanie zadania: Wynajem sali, techniczna obsługa oraz catering na potrzeby konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo”… zapytanie ofertowe

Wsparcie dla Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wsparcie dla Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Miło nam poinformować, iż wniosek pn. „Organizacja cyklu wykładów i warsztatów pt.: „Bądź EKO” złożony w LGD Pojezierze Razem przez Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2017r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50

Granty dla organizacji pozarządowych przyznane!

Granty dla organizacji pozarządowych przyznane!

Miło nam poinformować, iż 2 wnioski złożone w programie Społecznik 2017 zdobyły dofinansowanie.
Wniosek złożony w imieniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Sekcja Tenisa Stołowego na zadanie pn. „Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Pamięci Bohaterów Powstania Warszawskiego” otrzymał dotację w kwocie 3.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwi organizację w sierpniu br. unikatowego

W 2018 roku hala sportowa w Bornem Sulinowie zostanie wyremontowana oraz doposażona

W 2018 roku hala sportowa w Bornem Sulinowie zostanie wyremontowana oraz doposażona

Inwestycja pn. „Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie” została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Kosztorysowa wartość zadania wynosi 386.320,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków FRKF stanowi 193.160,00 zł.

Nowe siłownie i place zabaw na terenie Gminy Borne Sulinowo

Nowe siłownie i place zabaw na terenie Gminy Borne Sulinowo

Miło nam poinformować, iż wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na budowie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, złożony przez Gminę Borne Sulinowo, został rozpatrzony pozytywnie.

Dnia 19 czerwca 2017r., burmistrz Bornego Sulinowa, Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska podpisała z wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Jarosławem Rzepą umowę o przyznaniu pomocy. Operację pn. „Budowa placów zabaw i

Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie

Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie

Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”.
Polegała ona na przebudowie jezdni, chodników i istniejących zjazdów, budowie odcinka chodnika i zatok postojowych dla samochodów osobowych oraz uporządkowaniu terenów zielonych.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez poprawę jakości i skrócenie czasu dojazdu do instytucji publicznych

Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie

Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie

Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie”.
Polegała ona na remoncie nawierzchni jezdni i chodników, 4 istniejących zjazdów oraz przebudowie istniejącej zatoki postojowej dla samochodów osobowych.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez poprawę jakości i skrócenie czasu dojazdu do instytucji publicznych znajdujących się w