Jezioro lobeliowe Śmiadowo

Jezioro lobeliowe Śmiadowo

W miejscowości Śmiadowo powstała ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Jezioro lobeliowe Śmiadowo”. Zadanie dofinansował kwotą 15.460 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wartość całej inwestycji wyniosła 30.921 zł.

Ścieżka ma wypromować i zachować obszar cenny przyrodniczo, tj. lobeliowe jez. Śmiadowo położone w obszarze Natura 2000.

Na ścieżkę składają się:

Umowa na parki miejskie podpisana

Umowa na parki miejskie podpisana

W dniu 13 listopada 2017 r., w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik oraz przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza

Głosuj na Talent Team!

Głosuj na Talent Team!

Miło nam poinformować, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół zakwalifikowało się do VII Edycji Konkursu „Spółdzielnia pomysłów”, którego organizatorem jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu internetowego Społecznik 2.0., dostępnego pod adresem internetowym: www.spolecznik20.pl.

Złożony przez nas projekt nosi

Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Na realizację zadań w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł! Dzień 7 listopada 2017r. został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci

Ruszył nabór wniosków do Konkursu “SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW”. Wygraj 10 tysięcy złotych na realizację pomysłu.

Ruszył nabór wniosków do Konkursu “SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW”. Wygraj 10 tysięcy złotych na realizację pomysłu.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, którym bliska jest idea współdziałania i chcą zmienić swoją okolicę na lepsze, angażując przy tym inne osoby w swoją inicjatywę,
  2. stowarzyszenia (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia

Plener fotograficzny w Łubowie

Plener fotograficzny w Łubowie

Dnia 4 października, w Łubowie po raz drugi odbyły się zajęcia fotograficzne. Uczestnicy mieli okazję wykonać sesję zdjęciową w plenerze. Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu „Wierny przyjaciel” z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Partnerstwo dla książki” realizowanego przez Instytut Książki w Krakowie ze wparciem Burmistrza Bornego Sulinowa i

Zakupy Stowarzyszenia Kulturalnego „Folklor”

Zakupy Stowarzyszenia Kulturalnego „Folklor”

Stowarzyszenie Kulturalne „Folklor” dzięki programowi pn. „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia Małe Inicjatywy Lokalne – edycja 2” zakupił kamerę cyfrową, rzutnik multimedialny oraz ekran na łączną kwotę 4.496,00 zł. Projekt został dofinansowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zakupiony sprzęt pozwoli naszej organizacji archiwizować wszystkie wydarzenia kulturalne, m.in. na terenie gminy Borne Sulinowo.

 

Dotacja na ścieżkę przyrodniczą

Dotacja na ścieżkę przyrodniczą

Jeszcze w tym roku w Śmiadowie, na obszarze Natura 2000, powstanie ścieżka przyrodnicza „Jezioro lobeliowe Śmiadowo”. W jej skład wejdą: 2 ławostoły zadaszone, 3 tablice edukacyjne oraz kierunkowskaz „Ciekawe miejsce”. W ramach zadania wydane zostanie także 3 tys. szt. ulotki informacyjno-promocyjnej.

Tym samym, na obszarze Natura 2000 w Śmiadowie, powstanie