GRANT DLA RADACZA

GRANT DLA RADACZA

Kapituła VIII edycji Programu Grantowego Danone „Masz  pomysł? Podziel się Posiłkiem!” przyznała Stowarzyszeniu Miłośników Miejscowości Radacz dotację w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadania „Witaminowy zawrót głowy”.

Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

Już po raz ósmy szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury oraz grupy nieformalne mogą starać się o grant w wysokości do 6.000 zł na dożywianie dzieci, naukę prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologicznych oraz edukację.
Nabór wniosków w programie trwa od 16 stycznia do 27 lutego 2012 r.
Szczegółowe informacje http://www.podzielsieposilkiem.pl