Realizacja zadania pn. „Anioły są wśród nas”- listopad

Realizacja zadania pn. „Anioły są wśród nas”- listopad

W Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie odbywają się w każdy piątek warsztaty z Powertexu, w ramach projektu pn. „Anioły są wśród nas”. Posługując się techniką Powertex panie z klubu BKO40+ wykonują unikatowe anioły.

Projekt został dofinansowany kwotą 3.740,00 zł ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego

Nowa droga w Piławie

Nowa droga w Piławie

Gmina Borne Sulinowo zakończyła przebudowę drogi położonej na działkach nr: 208, 209, 210, 206/1 obręb Piława w miejscowości Piława.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Piława, gm. Borne Sulinowo” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 279.705,29 zł.

Po przebudowie, z dniem 1 stycznia 2020 r., droga w Piławie

FAJNE GRANTY T-MOBILE – RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU GRANTOWEGO DLA NAJMŁODSZYCH MIŁOŚNIKÓW NOWYCH TECHNOLOGII

FAJNE GRANTY T-MOBILE – RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU GRANTOWEGO DLA NAJMŁODSZYCH MIŁOŚNIKÓW NOWYCH TECHNOLOGII

Właśnie rozpoczęła się trzecia edycja wyjątkowego programu Fajne Granty T-Mobile. Akcja z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i sprawia, że mnóstwo młodych osób zaczyna fascynować się programowaniem. Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury. Co można zdobyć? Nowoczesny sprzęt i bezcenną wiedzę!

Fajne

Rusza konkurs FIO edycja 2020

Rusza konkurs FIO edycja 2020

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

Priorytet Aktywne społeczeństwo;
Priorytet Aktywni obywatele;
Priorytet Silne organizacje pozarządowe
Składane oferty mają

Program KLUB 2020

Program KLUB 2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu „KLUB 2020”, ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki.

Nabór trwa do 15 marca 2020 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2020 r.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie

Przebudowa drogi w Silnowie

Przebudowa drogi w Silnowie

Do końca września 2020 r. przebudowana zostanie droga w Silnowie łącząca tę miejscowość z Piławą i Dąbrowicą.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Silnowo nr 261” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 908.437,00 zł.

Umowę na realizację inwestycji podpisali w październiku br. Wicewojewoda Zachodniopomorski – Marek Subocz

Samochód dla Straży Miejskiej

Samochód dla Straży Miejskiej

W październiku br. Straż Miejska w Bornem Sulinowie została wyposażona w oznakowany radiowóz marki Dacia Duster.

Zadanie „Ochrona środowiska w gm. Borne Sulinowo poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie” dofinansował kwotą 44 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pojazd służyć będzie

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Celem projektu jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska przez wykonanie przystani kajakowych. Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonych do tego punktach przez co ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja środowiska w Dorzeczu Parsęty. Dodatkowo zostaną osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego

Otwarte Strefy Aktywności w Jeleniu i Juchowie

Otwarte Strefy Aktywności w Jeleniu i Juchowie

W dniu 15.10.2019 r. zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt, wariant rozszerzony – 1 obiekt” .

Zadanie polegało na budowie ogólnodostępnych, bezpłatnych małych infrastruktur sportowo-rekreacyjnych – Otwartych Stref Aktywności (OSA), zlokalizowanych w dwóch miejscowościach: Jeleń i Juchowo, umiejscowionych przy istniejących infrastrukturach sportowo-rekreacyjnych

Realizacja zadania pn. „Anioły są wśród nas”- październik

Realizacja zadania pn. „Anioły są wśród nas”- październik

W Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie odbywają się, w każdy piątek, warsztaty z Powertexu, w ramach projektu pn. „Anioły są wśród nas”. Posługując się techniką Powertex panie z klubu BKO40+ wykonują unikatowe anioły.

Projekt został dofinansowany kwotą 3.740,00 zł ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego