Babski Klub Optymistek 40+ realizuje projekt „Zdrowy styl życia”

Babski Klub Optymistek 40+ realizuje projekt „Zdrowy styl życia”

Celem realizacji projektu „Zdrowy styl życia” jest przynależność do grupy poprzez działanie na rzecz Babskiego Klubu Optymistek 40+, przyczyniając się do lokalnej aktywizacji mieszkanek 40+ Bornego Sulinowa. Realizacja projektu i działalność Klubu ma charakter dobra wspólnego, propaguje zdrowy styl życia wśród kobiet, a także dąży do realizacji pomysłów na rzecz

Przebudowa drogi w Radaczu

Przebudowa drogi w Radaczu

W listopadzie br. zakończono kompleksową przebudowę drogi, która łączy Radacz z drogą wojewódzką nr 172 i drogą powiatową nr 1283Z.

Zadanie „Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo” dofinansowano z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.486.631,30 zł,

OZE w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

OZE w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

W listopadzie br. zakończono realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie”.
W ramach projektu, na dachu Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 9,76 kWp wytwarzającą energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. W dużej mierze zaspokoiła ona

„Człowiek pragnie wzbogacić swoje życie”

„Człowiek pragnie wzbogacić swoje życie”

Od dnia 1 sierpnia 2018 r., w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie oraz w siedzibie Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się warsztaty z malarstwa, rysunku, carvingu oraz zajęcia manualne w ramach projektu pn. „Człowiek pragnie wzbogacić swoje życie”.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów profesjonalnie i bardzo przystępnie. Odbiorcą

Modernizacja skoczni lekkoatletycznej

Modernizacja skoczni lekkoatletycznej

Dnia 5 listopada 2018r. nastąpiło ukończenie zadania pn. „Modernizacja skoczni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie”. Celem zadania była kompleksowa modernizacja skoczni lekkoatletycznej o wymiarach w świetle 30,00 x 1,25m (rozbieg) oraz 7,00 x 3,00m (zeskocznia).
Poprawa stanu istniejącej bazy umożliwi rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci

Edukacja w gospodarstwie ekologicznym

Edukacja w gospodarstwie ekologicznym

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego realizowała w latach 2016 – 2018 międzynarodowy projekt „Gospodarstwo ekologiczne miejscem edukacji” w ramach programu UE Erasmus+. Partnerami projektu są organizacje z Austrii, Czech, Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

„Gospodarstwo ekologiczne miejscem edukacji” – dwuletni projekt realizowany przez 8 organizacji z siedmiu krajów partnerskich (Austria, Czechy,

„Zdrowy styl życia” Babskiego Klubu Optymistek 40+

„Zdrowy styl życia” Babskiego Klubu Optymistek 40+

W dniu 3 października 2018 r., w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, odbyło się kolejne już spotkanie pań należących do Babskiego Klubu Optymistek 40+. Tym razem, w ramach projektu pn. „Zdrowy styl życia”, odbyły się bardzo ciekawe warsztaty fotograficzne poprowadzone przez pana Roberta Antosza – utalentowanego fotografika i

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piławie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piławie

W dniu 5 października 2018r. Burmistrz Bornego Sulinowa, Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, podpisała Umowę przyznania pomocy na realizację operacji pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława”.

Zadanie będące operacją typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju

W Rakowie wiata na zimy i lata!

W Rakowie wiata na zimy i lata!

W Rakowie, przy istniejącej strefie sportowo-rekreacyjnej,  powstała wiata rekreacyjna. Służyć ona będzie mieszkańcom tej miejscowości i odwiedzającym Rakowo turystom. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”.

Umowę na ten cel podpisali w dn. 6 lipca 2018r. w Urzędzie Miejskim w

Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie”

Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie”

Ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” zakłada dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań związanych z budową lub remontem strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.

Projekt kierowany jest do samorządów i zakłada powstanie strzelnicy w każdym powiecie, ale nie przesądza, że gospodarzem obiektu musi