Edukacja w gospodarstwie ekologicznym

Edukacja w gospodarstwie ekologicznym

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego realizowała w latach 2016 – 2018 międzynarodowy projekt „Gospodarstwo ekologiczne miejscem edukacji” w ramach programu UE Erasmus+. Partnerami projektu są organizacje z Austrii, Czech, Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

„Gospodarstwo ekologiczne miejscem edukacji” – dwuletni projekt realizowany przez 8 organizacji z siedmiu krajów partnerskich (Austria, Czechy,

„Zdrowy styl życia” Babskiego Klubu Optymistek 40+

„Zdrowy styl życia” Babskiego Klubu Optymistek 40+

W dniu 3 października 2018 r., w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, odbyło się kolejne już spotkanie pań należących do Babskiego Klubu Optymistek 40+. Tym razem, w ramach projektu pn. „Zdrowy styl życia”, odbyły się bardzo ciekawe warsztaty fotograficzne poprowadzone przez pana Roberta Antosza – utalentowanego fotografika i

W Rakowie wiata na zimy i lata!

W Rakowie wiata na zimy i lata!

W Rakowie, przy istniejącej strefie sportowo-rekreacyjnej,  powstała wiata rekreacyjna. Służyć ona będzie mieszkańcom tej miejscowości i odwiedzającym Rakowo turystom. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”.

Umowę na ten cel podpisali w dn. 6 lipca 2018r. w Urzędzie Miejskim w

Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie”

Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie”

Ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” zakłada dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań związanych z budową lub remontem strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.

Projekt kierowany jest do samorządów i zakłada powstanie strzelnicy w każdym powiecie, ale nie przesądza, że gospodarzem obiektu musi

Zdrowy styl życia

Zdrowy styl życia

Grupa nieformalna Babski Klub Optymistek 40+ wzięła udział w Lokalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM (ODL) i otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. Zdrowy styl

Modernizacja hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Modernizacja hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Dn. 10.08.2018 r. zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie”.

Zakres zadania obejmował:

– remont elewacji;

– remont wewnętrznych powłok tynkowych i malarskich;

– remont wewnętrznych posadzek w siłowni;

– wymiana kurtyn grodzących w dużej sali sportowej, których celem jest oddzielenie grup

Przebudowa drogi w Radaczu

Przebudowa drogi w Radaczu

Jeszcze w tym roku kompleksowo przebudowana zostanie droga w Radaczu, łącząca tę miejscowość z drogą wojewódzką nr 172 i drogą powiatową nr 1283Z.
Zadanie dofinansuje kwotą 847.861,00 zł Wojewoda Zachodniopomorski w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Całość inwestycji szacowana jest

Bus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie

Bus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie

Miło nam poinformować, iż wkrótce Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie wzbogaci się o 9-osobowy mikrobus z windą do transportu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na ten cel w kwocie 80.000,00 zł przyznał Gminie Borne Sulinowo, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszaru D (likwidacja barier transportowych), Zachodniopomorski Oddział Państwowego

OZE w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

OZE w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

W dn. 6 lipca 2018r. Gmina Borne Sulinowo podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zadanie dofinansowała kwotą 107.302,38 zł Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Granty sołeckie 2018

Granty sołeckie 2018

W dn. 6 lipca 2018r., w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – p. Tomasz Sobieraj, Burmistrz Bornego Sulinowa – p. Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska oraz sołtys sołectwa Silnowo – p. Mirosława Balawender i sołtys sołectwa Rakowo – p. Magdalena Papierkiewicz podpisali umowy na realizację w Gminie Borne Sulinowo „Grantów