Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów poPGR-owskich – AKTUALIZACJA

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów poPGR-owskich – AKTUALIZACJA

KOMUNIKAT ws. sprzętu komputerowego dla dzieci z terenów poPGR-owskich

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie wzywa Wnioskodawców do uzupełnienia złożonych Oświadczeń poprzez dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR (nie dotyczy Wnioskodawców, którzy spełnili powyższe wymaganie).

Nabór Oświadczeń zostaje przedłużony do środy, 27 października br., godz. 15:00.

*******

Uwaga!

Kursy językowe

Kursy językowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Niepubliczną placówką edukacyjną CNJA Edukacja – Kraków zaprasza do udziału w naborze uczestników bezpłatnych kursów językowych: 60 i 120 godzin z zakresu języka angielskiego i niemieckiego.

Preferowani uczestnicy: osoby defaworyzowane tj. osoby w wieku +50 , osoby niepełnosprawne, wykształcenie podstawowe lub

Obiekt rekreacyjny w Łubowie z nowym oświetleniem

Obiekt rekreacyjny w Łubowie z nowym oświetleniem

Na początku października br. zakończono realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia obiektu rekreacyjnego w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo”. Tym samym na największym obiekcie rekreacyjnym w Łubowie wymieniono 4 kpl. słupów oświetleniowych i zamontowano 8 szt. opraw LED i 2 szt. opraw LED z czujnikiem ruchu.

Realizacja zadania znacząco zwiększyła dostępność

Granty sołeckie 2021 dla Łubowa i Kiełpina

Granty sołeckie 2021 dla Łubowa i Kiełpina

Przy świetlicy wiejskiej w Łubowie i na terenie rekreacyjnym nad jeziorem w Kiełpinie, na utwardzonym kostką betonową terenie, posadowiono sześciokątne altany rekreacyjne o wym. 4 m x 3,5 m.

Tym samym z końcem września br. mieszkańcy Łubowa i Kiełpina zyskali estetyczne i funkcjonalne miejsca integracji i aktywizacji społecznej.

Zadania pn.

Fundusze na cyfryzację gminy

Fundusze na cyfryzację gminy

W dn. 8 października br., w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyło się spotkanie w sprawie wsparcia finansowego samorządów w Konkursie Grantowym „Cyfrowa Gmina” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Nabór wniosków do programu rusza co prawda 18 października br., ale już teraz włodarze gmin otrzymali symboliczne czeki

Konsultacje społeczne. Zgłoś uwagi do Strategii Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego.

Konsultacje społeczne. Zgłoś uwagi do Strategii Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego.

Informujemy, że kończą się prace nad Strategią Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego, w której ujęta będzie m.in. Gmina Borne Sulinowo. Dokument ten będzie stanowił podstawę naszych działań w ciągu najbliższych 10 lat, w tym działań opartych na dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, między innym z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Granty sołeckie 2021 – umowy podpisane!

Granty sołeckie 2021 – umowy podpisane!

W dn. 23 lipca br. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska oraz sołtysi Łubowa i Kiełpina – Agnieszka Kwiatkowska i Kazimierz Ziółkowski, podpisali umowy dotyczące Grantów Sołeckich.

Do końca bieżącego roku zrealizowane zostaną zadania pn. „Rekreacyjna altana sołectwa Łubowo” i „Piknikowa altana w sołectwie Kiełpino”,

Modernizacja wiaty w Łącznie

Modernizacja wiaty w Łącznie

W ostatnich miesiącach wiata rekreacyjna na stadionie wiejskim w Łącznie zyskała nowy wizerunek. W ramach kolejnego etapu inwestycji, obiekt pokryto bejcą, a drewnianą konstrukcję uzupełniono cegłami.

To już kolejna faza realizacji tej ważnej dla mieszkańców Łączna inwestycji sfinansowanej ze środków funduszu sołeckiego. W 2020 r. wiatę po obwodzie wypełniono konstrukcją