Przebudowa drogi w Silnowie

Przebudowa drogi w Silnowie

Do końca września 2020 r. przebudowana zostanie droga w Silnowie łącząca tę miejscowość z Piławą i Dąbrowicą.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Silnowo nr 261” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 908.437,00 zł.

Umowę na realizację inwestycji podpisali w październiku br. Wicewojewoda Zachodniopomorski – Marek Subocz

Samochód dla Straży Miejskiej

Samochód dla Straży Miejskiej

W październiku br. Straż Miejska w Bornem Sulinowie została wyposażona w oznakowany radiowóz marki Dacia Duster.

Zadanie „Ochrona środowiska w gm. Borne Sulinowo poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie” dofinansował kwotą 44 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pojazd służyć będzie

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Celem projektu jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska przez wykonanie przystani kajakowych. Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonych do tego punktach przez co ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja środowiska w Dorzeczu Parsęty. Dodatkowo zostaną osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego

PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Nowości w Programie wyrównywania różnic między regionami III”

PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.
Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych

Modernizacja boiska sportowego w Łubowie

Modernizacja boiska sportowego w Łubowie

Dn. 07.10.2019 r. Gmina Borne Sulinowo ukończyła zadanie pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Łubowie położonego na działce nr 481 obręb Łubowo”, w ramach umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Celem zadania była modernizacja boiska sportowego w Łubowie poprzez poprawę bazy sportowej, w tym zamontowanie piłkochwytu o

Przebudowa świetlicy w Piławie

Przebudowa świetlicy w Piławie

Gmina Borne Sulinowo zakończyła realizację inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława”. Tym samym, będąca jeszcze nie tak dawno w złym stanie technicznym świetlica wiejska w Piławie, zyskała nowy wygląd, a mieszkańcy piękne i komfortowe centrum kulturalne.

Zadanie dofinansowała kwotą 500.000,00 zł Unia Europejska ze środków

Mikrobus dla szkoły podstawowej w Bornem Sulinowie

Mikrobus dla szkoły podstawowej w Bornem Sulinowie

W dniu 18 września 2019 r. Burmistrz Bornego Sulinowa, Dorota Chrzanowska, podpisała w Starostwie Powiatowym w Szczecinku umowę na realizację projektu „Likwidacja barier transportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie”.

Tym samym na początku przyszłego roku szkoła w Bornem Sulinowie otrzyma 9-osobowy pojazd wyposażony w windę i

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno-zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse oraz aplikowania o dotację.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację ( w kwocie 8.500 PLN) na projekty w miejscowościach do

Samochód dla Straży Miejskiej

Samochód dla Straży Miejskiej

Już wkrótce Straż Miejska w Bornem Sulinowie otrzyma nowy samochód marki Dacia Duster.

Zadanie „Ochrona środowiska w gm. Borne Sulinowo poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie” dofinansuje kwotą 44 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pojazd służyć będzie m.in. do realizacji

LGD zaprasza na szkolenia z wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy

LGD zaprasza na szkolenia z wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza potencjalnych wnioskodawców z terenu działania LGD na szkolenia dotyczące wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonych konkursów nr 3/2019, 4/2019 i