Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza w dniu 5 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2021 r. w zakresach:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

Ruszył IX Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Ruszył IX Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów naszej Fundacji. Już po raz dziewiąty pragniemy zintegrować środowisko organizacji pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym.

Do współpracy zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje

„W rodzinie siła” – wsparcie dla rodzin z gminy Borne Sulinowo

„W rodzinie siła” – wsparcie dla rodzin z gminy Borne Sulinowo

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Borne Sulinowo jest partnerem w projekcie pn. „W rodzinie siła!”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu rozpocznie się w marcu 2021 r. W ramach zadania, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie przy ul. Szpitalnej

„Region Dobrego Wsparcia” w walce z COVID-19

„Region Dobrego Wsparcia” w walce z COVID-19

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Borne Sulinowo została partnerem projektu pn. „Region Dobrego Wsparcia”. W ramach projektu nasza Gmina pozyskała pakiet środków / materiałów ochronnych na wsparcie usług społecznych w walce z COVID-19.

Pakiet środków / materiałów ochronnych dla jednej gminy obejmuje:
• bluzy medyczne – 234 sztuki
• maski

Rusza II konkurs na projekty tematyczne!

Rusza II konkurs na projekty tematyczne!

O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR…

Więcej na stronie https://aktywniobywatele.org.pl/oglaszamy-ii-konkurs-na-projekty-tematyczne/

Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021

Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych.

Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci

Zaświadczenia w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze

Zaświadczenia w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze

Informujemy, że zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla  osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze

Nabór wniosków w konkursie „Edukacja ekologiczna” ruszy 25 listopada

Nabór wniosków w konkursie „Edukacja ekologiczna” ruszy 25 listopada

Enea Serwis uprzejmie informuje, że na drodze wsparcia elektromobilności w Polsce, prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w najbliższym czasie zostanie uruchomiony kolejny program pomocowy.

Nabór wniosków w konkursie „Edukacja ekologiczna” ruszy 25 listopada br., a oferta zostanie skierowana do szerokiego grona odbiorców: mediów,

Realizacja projektu „Ogród piknikowy w Kucharowie” i budowa zjazdu publicznego

Realizacja projektu „Ogród piknikowy w Kucharowie” i budowa zjazdu publicznego

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego w tym roku zrealizowano pierwszy etap projektu pn. „Ogród piknikowy w Kucharowie”. Jest to inicjatywa mieszkańców Kucharowa, którzy od dawna marzyli o strefie rekreacyjnej w centrum sołectwa. W ramach przedsięwzięcia w pierwszej kolejności zlecono przygotowanie mapy do celów projektowych, dokumentację projektową dotyczącą budowy zjazdu publicznego

Nowy chodnik w Jeleniu

Nowy chodnik w Jeleniu

Dzięki zaangażowaniu i aktywności mieszkańców Jelenia, w tym sołtysa – Pani Marioli Dębczyńskiej, ta piękna miejscowość zyskała kolejny element małej architektury – chodnik o powierzchni 19 m2. Dzięki inwestycji gminna działka, znajdująca się w pobliżu tablicy informacyjnej i sklepu, stała się funkcjonalnym, estetycznym i bezpiecznym miejscem, z którego będzie mogła