Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Juchowie i w Jeleniu

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Juchowie i w Jeleniu

Uprzejmie informujemy, że wniosek inwestycyjny pn. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Juchowo i Jeleń w gminie Borne Sulinowo znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych przez MSiT do dofinansowania ze środków FRKF.

Celem zadania jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych małych infrastruktur sportowo-rekreacyjnych, jakimi są Otwarte Strefy Aktywności (OSA), zlokalizowanych w dwóch miejscowościach:

Aktywna tablica

Aktywna tablica

W związku z realizacją przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zadań w zakresie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” na terenie województwa zachodniopomorskiego, uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu została zakwalifikowana do wsparcia finansowego w 2019

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii (LSR) Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania

Zapraszamy na szkolenie z wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy (WoPP)

Zapraszamy na szkolenie z wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy (WoPP)

W dniu 16 kwietnia br. o godzinie 10:30 w sali 402 Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonych konkursów

Jest kolejny projekt, będzie Festiwal Trzech Kultur!

Jest kolejny projekt, będzie Festiwal Trzech Kultur!

Na prośbę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, Fundacja BEZ RETUSZU aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o środki na realizację projektu, który kiełkował od kilku lat.

Bazą do jego realizacji jest złożona, wielokulturowa historia Bornego Sulinowa, bo jest to miasto 3 kultur. Kiedyś był tu poligon niemiecki, potem

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców informujemy, iż w latach 2018 – 2020 Gmina Borne Sulinowo realizuje projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Jego celem jest rewaloryzacja, uporządkowanie i rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo.

Zakres projektu obejmuje (w zależności od

Program mPotęga

Program mPotęga

 To główny program grantowy Fundacji mBanku. Chcemy nim zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do kreatywności. Liczymy, że to odczaruje dzieciom i młodzieży matematykę i zachęci do zgłębiania tej nauki.

Granty od 2 do 8 tys. zł

Na pomysły skierowane do uczniów co najmniej 4. klasy szkoły podstawowej
Na nieszablonowe