Dofinansowania dla gminy Borne Sulinowo

Dofinansowania dla gminy Borne Sulinowo

Konkurs „Granty Sołeckie 2020”

Dnia 28.05.2020 r. opublikowano listę laureatów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”, na której znalazły się trzy granty Gminy Borne Sulinowo:

1. „Rozrywkowo, no i zdrowo! Sposób na nudę w Rakowie” – zadanie wyceniono na kwotę 10.070,00 zł (dofinansowanie 10.000,00 zł).
W ramach zadania w Rakowie

Ruszyła XVI edycja konkursów dotacyjnych

Ruszyła XVI edycja konkursów dotacyjnych

Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU – edycja 2020.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

  • zdrowie i pomoc społeczna (konkurs „Młodzi

Nabór w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w 2020r.

Nabór w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w 2020r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem tegorocznego naboru jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.

W konkursie wspierane będą projekty, które inicjują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii. Te

Nowe place zabaw

Nowe place zabaw

Jeszcze w tym roku dwa będące w złym stanie technicznym place zabaw, w Silnowie i Radaczu, zostaną zastąpione nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami zabawowymi.

Operację pn. „Przebudowa placów zabaw w Silnowie i Radaczu, gm. Borne Sulinowo” dofinansowała kwotą 44.541,00 zł Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Dofinansowanie dla Klubu „Senior+” w Bornem Sulinowie

Dofinansowanie dla Klubu „Senior+” w Bornem Sulinowie

Informujemy że w dn. 3 marca 2020 r. ogłoszono wyniki Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – otwartego konkursu w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2020. Gmina Borne Sulinowo otrzyma dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Bornem Sulinowie (działającego przy ul. Targowej 5, I piętro), które zostanie