Zjazd linowy 40 m

Zjazd linowy 40 m

W ramach zadania pn. „Budowa zjazdu linowego w Bornem Sulinowie” została wzbogacona baza sportowo-rekreacyjna w naszym mieście. Przy hali sportowej Centru Kultury i Rekreacji zainstalowany został 40-metrowy zjazd linowy.

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie ze środków będących w dyspozycji LGD POJEZIERZE RAZEM, pochodzących z Poddziałania

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców informujemy, iż w latach 2018 – 2020 Gmina Borne Sulinowo realizuje projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Jego celem jest rewaloryzacja, uporządkowanie i rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo.

Zakres projektu obejmuje (w zależności od

Przebudowa drogi w Piławie

Przebudowa drogi w Piławie

Jeszcze w tym roku, położona na działkach nr: 208, 209, 210, 206/1 obręb Piława, droga w m. Piława zostanie przebudowana wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1279Z.

Na ten cel Gmina Borne Sulinowo pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych środki finansowe w kwocie 349.220,53 zł.

Podpisanie umowy o dofinansowanie na modernizację infrastruktury sportowej

Podpisanie umowy o dofinansowanie na modernizację infrastruktury sportowej

Informujemy, że Gmina Borne Sulinowo, dnia 11.07.2018 r. w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r.”, podpisała umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego w Łubowie położonego na działce nr 481

Podpisane umów w ramach programu Działaj Lokalnie

Podpisane umów w ramach programu Działaj Lokalnie

Dn. 26.06.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku zostały podpisane umowy w ramach programu Działaj Lokalnie. Wśród 7 dofinansowanych projektów znalazły się
4 niezwykłe inicjatywy z gminy Borne Sulinowo.

1. „ZUMBA za złotówkę – nauka przez aktywność fizyczną, baw się razem z nami !!!”
– projekt realizować będzie Stowarzyszenie Be

Świetlica wiejska w Juchowie przed dużymi zmianami

Świetlica wiejska w Juchowie przed dużymi zmianami

W dniu 17.06.2019 r. Stowarzyszenie „Pomost” podpisało umowę z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koszalinie na dofinansowanie remontu i doposażenie świetlicy wiejskiej w Juchowie w kwocie 21.500 zł.

W ramach rewitalizacyjnego projektu pn. „KOLOROWE ŚWIETLICOWO WE WSI JUCHOWO” zostaną zakupione nowe meble, gry, sprzęt sportowy, sprzęt audiowizualny. Projekt zakłada

Mikrobus z windą dla szkoły podstawowej w Bornem Sulinowie

Mikrobus z windą dla szkoły podstawowej w Bornem Sulinowie

Jeszcze w tym roku Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie otrzyma 9-osobowy mikrobus z windą do przewozu uczniów niepełnosprawnych.
Projekt Gminy Borne Sulinowo „Likwidacja barier transportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie” otrzymał z PFRON, „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanie w kwocie 80.000,00

Siłownia zewnętrzna w Radaczu

Siłownia zewnętrzna w Radaczu

W czerwcu br., na dz. nr 62/9 obr. Radacz, posadowione zostały urządzenia siłowni zewnętrznej, w tym: biegacz, orbitrek, prasa ręczna + wyciąg górny, twister oraz wioślarz.
Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz ze środków będących w dyspozycji LGD POJEZIERZE RAZEM, a pochodzących z działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach

Siłownia zewnętrzna w Łubowie

Siłownia zewnętrzna w Łubowie

W czerwcu br., na dz. nr 239 obr. Łubowo, posadowione zostały urządzenia siłowni zewnętrznej, w tym: biegacz, orbitrek, prasa ręczna + wyciąg górny, twister oraz wioślarz.
Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo ze środków będących w dyspozycji LGD POJEZIERZE RAZEM, a pochodzących z działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach