INFORMACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 R.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 R.

Informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, nie ulegają zmianie.

Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy uiszczać tak jak w latach ubiegłych, na indywidualny numer konta bankowego, w terminach określonych zgodnie z uchwałą Nr XXV/261/2016 Rady

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

UWAGA ROLNICY!
W terminie od 3 lutego 2020r. do 2 marca 2020r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1

Ptasia grypa

Ptasia grypa

W związku z wystąpieniem od 31 grudnia 2019 r. ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, pozwalających zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W tym celu przekazuje wraz z pismem ulotkę dot. przestrzegania zasad bioasekuracji.

Akcja „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Akcja „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji „Czyszczone kominy to mniejszy smog”.

Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją, urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.
Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego

Profilaktyczny środek dezynfekujący na stacji uzdatniania wody w Łubowie

Profilaktyczny środek dezynfekujący na stacji uzdatniania wody w Łubowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że od dnia 13.11.2019 r. w związku z prowadzonym pracami na stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubowo, woda podawana do sieci zostanie poddana profilaktycznemu działaniu środka dezynfekującego.
Obszar objęty profilaktycznemu działaniu środka dezynfekującego: Rakowo, Łubowo, Nobliny, Liszkowo,