STOP WYPALANIU TRAW!

STOP WYPALANIU TRAW!

Wypalanie traw i zarośli to jeden z brutalnych sposobów niszczenia przyrody.

Mając na uwadze nasilające się w okresie wiosennym przypadki wypalania traw na nieskoszonych łąkach i nieużytkach – przypominamy mieszkańcom, że wypalanie traw jest czynem nagannym, a w wyniku tego procesu powstają ogromne straty w środowisku naturalnym.

Wbrew powszechnym sądom,

„Kupuj świadomie – Produkt polski”

„Kupuj świadomie – Produkt polski”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa od kwietnia br. rozpoczyna kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – Produkt polski”, której celem jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że odciśnie

Odbieranie odpadów komunalnych z niezamieszkałych nieruchomości – Deklaracja

Odbieranie odpadów komunalnych z niezamieszkałych nieruchomości – Deklaracja

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Zgodnie z treścią art.6c ust.2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2019, poz. 2010 z późn. zm.), „Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa

INSPEKCJA WETERYNARYJNA – zabezpieczenia zwierząt osób, które zostały poddane kwarantannie

INSPEKCJA WETERYNARYJNA – zabezpieczenia zwierząt osób, które zostały poddane kwarantannie

W odpowiedzi na wiadomość odnośnie zabezpieczenia zwierząt osób, które zostały poddane kwarantannie w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 informuję, że w chwili obecnej nie ma dowodów na to, by człowiek mógł się zarazić ww. wirusem np. od psa lub kota. Zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej WHO (www.who.int) nie

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat utrzymania czystości i porządku w gminie

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat utrzymania czystości i porządku w gminie

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczących projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

I. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/481/20l8 Rady Miejskiej w

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków dla samorządów z terenu woj. zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2020 r.

Zadanie obejmować będzie demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Fundusz dopuszcza możliwość finansowania transportu i utylizacji

XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Konkurs organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym