Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektów zarządzeń w sprawie uchylenia zarządzenia z dnia 7 maja 2014 roku oraz w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048, o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wniesienia do niego uwag.

Projekt zmiany zarządzenia

Plan polowań na terenie gminy Borne Sulinowo

Plan polowań na terenie gminy Borne Sulinowo

Plan polowań zbiorowych, w sezonie 2018 /2019, Koła Łowieckiego „Sokół” Piława Plan polowań sezon 2018-2019 Sokół Piława

******

Nadleśnictwo Borne Sulinowo OHZ Polowania – Nadlesnictwo Borne Sulinowo OHZ

******

„Ryś” Szczecinek Polowania – Rys Szczecinek

******

„Ostoja” Szczecinek Polowania zbiorowe OSTOJA Szczecinek

******

Wojskowe Kolo Łowieckie TROP Wojskowe Kolo Lowieckie

Informacja o polowaniach zbiorowych

Informacja o polowaniach zbiorowych

Przesyłamy w załączeniu terminarz polowań w Kole Łowieckim „Dzik-Otrzep” w sezonie łowieckim 2018/2019 w obwodach 172 i 175.
Terminarz polowań komercyjnych…

terminarz polowań w Kole Łowieckim „Dzik-Otrzep

**********

Koło Łowieckie”SOKÓŁ” informuje o organizowaniu polowania zbiorowego (polowanie na kaczki) w dniu 18.08.2018.
Polowanie odbywać się będzie na 2 obwodach Koła Łowieckiego

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego