Szkolenie dla wszystkich rolników z gminy Borne Sulinowo

Szkolenie dla wszystkich rolników z gminy Borne Sulinowo

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinku organizuje w dniu 14 listopada 2017r., od godz. 10:00, w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 28, dla wszystkich rolników z terenu Gminy Borne Sulinowo szkolenie, którego tematem będą m. in.:

– świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników: krótkoterminowe – zasiłki chorobowe,

Obowiązkowy spis zwierząt

Obowiązkowy spis zwierząt

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni

Przygotowanie projektów zarządzeń dla obszarów Natura 2000

Przygotowanie projektów zarządzeń dla obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektów zarządzeń dla obszarów Natura 2000: Diabelskie Pustacie PLH320048, Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023, Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046, o możliwości zapoznania się z treścią projektów dokumentów oraz wniesienia do nich uwag w ramach ustawowych 21-dniowych konsultacji społecznych.

Projekty zarządzeń dostępne

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

W związku z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis) „, współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16

AGRO SHOW 2017, 22-25 września

AGRO SHOW 2017, 22-25 września

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych.

To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony