Nowe ceny wody i ścieków

Nowe ceny wody i ścieków

Informujemy, iż w związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie w dniu 26.05.2022r. uchwały o dopłatach do 1m3 wody i 1m3 ścieków, cena wody i cena odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Borne Sulinowo w okresie od 27 maja 2022 r. do 26 maja 2023r. po uwzględnieniu dopłat będzie

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

Od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje można składać online bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędów miast i gmin.

Dotychczas złożono ponad 670 tys. deklaracji z szacowanej

Segregacja odpadów komunalnych

Segregacja odpadów komunalnych

30 czerwca 2022 r. mija termin na wymianę pojemników na odpady komunalne we właściwych kolorach. Należy dostosować je do Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO), który wdrażany jest od 2017 r. System ten zakłada m.in., że odpady będą zbierane w czterech frakcjach: bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (przede wszystkim

Wsparcie na wymianę kotłów i pieców

Wsparcie na wymianę kotłów i pieców

Gmina Borne Sulinowo ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu na wymianę kotłów i pieców w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych, niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej, zlokalizowanych na terenie gminy Borne Sulinowo.

Granty udzielone zostaną w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Borne Sulinowo” realizowanego w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego

ZWIERZowa Akcja Kastracja

ZWIERZowa Akcja Kastracja

Właściciele psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących mogą skorzystać z bezpłatnej kastracji prowadzonej przez Gminę Borne Sulinowo we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu oraz bezpłatnie je zachipować.

Akcja zapewnia właścicielom psów i kotów finansowanie w wysokości 100% kosztów kastracji zwierząt z terenu Gminy Borne Sulinowo