Odstrzał sanitarny dzików

Odstrzał sanitarny dzików

ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz.

Zwierzowa Akcja Kastracja

Zwierzowa Akcja Kastracja

Właściciele psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących mogą skorzystać z bezpłatnej akcji sterylizacji i kastracji prowadzonej przez Gminę Borne Sulinowo i Fundację ZWIERZ oraz bezpłatnie je zachipować. Akcja zapewnia właścicielom psów i kotów finansowanie w wysokości 100% kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy -od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy -od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że ogłoszony został XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

Tegoroczne hasło

Wody Polskie – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Wody Polskie – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Ustawa Prawo wodne w Polsce stanowi zespół przepisów prawnych regulujących gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie przygotowali materiały zawierające odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące niniejszej ustawy.

Wody Polskie – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku. W trosce o czyste powietrze.

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku. W trosce o czyste powietrze.

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. W tym sezonie zimowym kampania prowadzona jest dwuetapowo – w listopadzie 2020 i w styczniu 2021. Na

Ankieta dla mieszkańców w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo

Ankieta dla mieszkańców w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo

Gmina Borne Sulinowo mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowoi „Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej za lata 2015-2020”. Wykonawcą powyższych dokumentów jest firma Grupa CDE Sp. z o.o. ul. Powstańców

Opiniowanie projektu – Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo na rok 2021

Opiniowanie projektu – Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo na rok 2021

Burmistrz Gminy Borne Sulinowo działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638) w związku z opracowanym projektem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo na rok 2021”,

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.

Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku,