Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą

Zaproszenie do udziału w projekcie „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej”

Zaproszenie do udziału w projekcie „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej”

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin składania deklaracji

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku od dnia 11.08.2020r. do 30.09.2020r. na terenie oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie prowadzić będzie prace związane z modernizacją układu neutralizacji odorów z obiektów oczyszczalni.

W tym czasie możliwe będzie występowanie uciążliwości zapachowych ze strony oczyszczalni ścieków.
Dołożymy

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Cel Programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Część pierwsza programu dla Beneficjentów uprawnionych do

Ogólnopolski Konkurs Testowy – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

Ogólnopolski Konkurs Testowy – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich.

Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Celem konkursu jest rozwiązanie testu onłine i zdobycie największej liczby punktów w najkrótszym czasie. Dla

Zaproszenie dla właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020″.

Zaproszenie dla właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020″.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn.
„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020″.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej

SUSZA 2020 – zasady i sposób składania wniosków

SUSZA 2020 – zasady i sposób składania wniosków

Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych.

W twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat? Możesz wnioskować o ich oszacowanie. Sprawdź, jak to zrobić.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia