Prowadzenie uboju na użytek własny w gospodarstwie

Prowadzenie uboju na użytek własny w gospodarstwie

Uprzejmie informuję, iż Wojewoda Zachodniopomorski przekazał Burmistrzowi Bornego Sulinowa do rozpropagowania materiały dotyczące:
– prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie
– prowadzenia „rzeźni rolniczej”

Zachęcam rolników do zapoznania się z materiałami:
http://bip.wiw.szczecin.pl/WIWSzczecin/chapter_70307.asp

Informacja w PDF: prowadzenie uboju na użytek własny w gospodarstwie

Apel do rolników

Apel do rolników

Troska i odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim pracującym bezpiecznych warunków pracy są fundamentem działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednak nawet wzmożone działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne, wdrażane przez inspektorów pracy, nie są w stanie zlikwidować wszystkich zagrożeń, jakie są związane z działalnością zawodową.
Tym bardziej, że możliwości działań PIP w stosunku

Dofinansowanie do instalacji pozwalających na zagospodarowanie deszczówki

Dofinansowanie do instalacji pozwalających na zagospodarowanie deszczówki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w odpowiedzi na liczne telefony i duże zainteresowanie Beneficjentów Programem Priorytetowym Moja Woda informuje, że nabór wniosków w ramach ww. Programu zostanie uruchomiony od dnia 1 lipca 2020 r.

Niezbędne dokumenty, w tym wzór wniosku o dofinansowanie, będzie można znaleźć na

Zwiększone zagrożenie spowodowane przez osy, pszczoły i szerszenie

Zwiększone zagrożenie spowodowane przez osy, pszczoły i szerszenie

Okres letni wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem powodowanym przez osy, pszczoły czy szerszenie.
Trzeba na nie szczególnie uważać w czerwcu i pod koniec lipca, kiedy zakładają nowe gniazda. Im wcześniej odkryjemy je pod naszym dachem i zlikwidujemy, tym dla nas bezpieczniej.

Obowiązek usuwania owadzich gniazd spoczywa głównie na właścicielach nieruchomości,

Zmiana sposobu szacowania strat spowodowanych suszą

Zmiana sposobu szacowania strat spowodowanych suszą

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach pragnie przekazać Państwu informacje nt. postępu prac nad zmianą sposobu szacowania strat spowodowanych suszą.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaplanowało, że od 1 czerwca 2020 zostanie uruchomiona specjalna aplikacja ePUAP, w której sami rolnicy będą elektronicznie, bezpośrednio do wskazanego serwera zgłaszać klęskę suszy i aktualizować

Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI

Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne piętno na sytuacji ekonomicznej