Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

UWAGA ROLNICY!
W terminie od 3 lutego 2020r. do 2 marca 2020r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1

Ptasia grypa

Ptasia grypa

W związku z wystąpieniem od 31 grudnia 2019 r. ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, pozwalających zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W tym celu przekazuje wraz z pismem ulotkę dot. przestrzegania zasad bioasekuracji.

Akcja „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Akcja „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji „Czyszczone kominy to mniejszy smog”.

Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją, urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.
Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego

Profilaktyczny środek dezynfekujący na stacji uzdatniania wody w Łubowie

Profilaktyczny środek dezynfekujący na stacji uzdatniania wody w Łubowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że od dnia 13.11.2019 r. w związku z prowadzonym pracami na stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubowo, woda podawana do sieci zostanie poddana profilaktycznemu działaniu środka dezynfekującego.
Obszar objęty profilaktycznemu działaniu środka dezynfekującego: Rakowo, Łubowo, Nobliny, Liszkowo,

Rakowo – woda zdatna do picia. Zakończenie podawania profilaktycznego środka dezynfekującego – Łubowo, Nobliny, Liszkowo, Czochryń, Jeziorna, Starowice, Ostroróg

Rakowo – woda zdatna do picia. Zakończenie podawania profilaktycznego środka dezynfekującego – Łubowo, Nobliny, Liszkowo, Czochryń, Jeziorna, Starowice, Ostroróg

Rakowo – woda zdatna do picia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z dniem 08.11.2019 od godz. 17.00 woda w sieci wodociągowej w miejscowości Rakowo jest zdatna do celów bytowych i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej