Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez wilki

Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez wilki

Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez wilki na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dane teleadresowe do zgłaszania szkód „wilkowych” w Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Szczecinie
(dotyczy szkód powstałych na terenie powiatów: kamieńskiego, gryfickiego, łobeskiego w granicach gmin: Resko, Radowo Małe, stargardzkiego w granicach gmin: Kobylanka, Stargard, miasto

Konsultacje – Program Ochrony Środowiska

Konsultacje – Program Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799) Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, iż zostały opracowane projekty dokumentów pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”

Plan polowań na terenie gminy Borne Sulinowo

Plan polowań na terenie gminy Borne Sulinowo
Mapy obwodów łowieckich:
Strona internetowa Bank Danych o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
Północna część gminy Borne Sulinowo

Południowna część gminy Borne Sulinowo

 

*****************

Polowania – OHZ Borne Sulinowo – 19 21 28 grudnia

 

*****************

Polowania – OHZ Nadlesnictwo Borne Sulinowo 04-12 do 12-12-2018r

Polowania – Koło Łowieckie DZIK-OTRZEP 28-11 do

Rozpoczęcie konsultacji społecznych programu ochrony środowiska przed hałasem

Rozpoczęcie konsultacji społecznych programu ochrony środowiska przed hałasem

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

Projekt uchwały i szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-sprawie

*************

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 02 listopada 2018

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektów zarządzeń w sprawie uchylenia zarządzenia z dnia 7 maja 2014 roku oraz w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048, o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wniesienia do niego uwag.

Projekt zmiany zarządzenia