UWAGA ROLNICY! Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

UWAGA ROLNICY! Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W terminie od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019r.

Konsultacje w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych na jeziorze Śmiadowo

Konsultacje w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych na jeziorze Śmiadowo

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że w terminie od 2 września do 23 września 2019r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Śmiadowo.

Projekty dokumentów udostępnione zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie http://www.bornesulinowo.pl, stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.bornesulinowo.pl w

Polowania zbiorowe na kaczki

Polowania zbiorowe na kaczki
  1. Zarząd Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku działając na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r., w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania informuje, że polowanie zbiorowe na kaczki odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2019r., w godz. od 8:00 do 12:00 na obwodach łowieckich nr 125 i

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż

XXXII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2019

XXXII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2019

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w XXXII Barzkowickich Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2019.
Kolejny już raz, w dniach od 6 do 8 września 2019 roku odbędzie się jedno z największych wydarzeń rolniczych w naszym kraju. Jest to impreza gromadząca wielu wystawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Spotkanie tylu uczestników daje

„Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”

„Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów

Nowe zasady segregowania odpadów

Nowe zasady segregowania odpadów

Informujemy, iż od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno gromadzić należy odpady biodegradowalne, czyli wszystkie resztki i śmieci pochodzenia roślinnego.

Odpady biodegradowalne gromadzimy w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

Obecnie wszyscy mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej muszą wyposażyć nieruchomość w brązowe pojemniki lub

Informacja dotycząca szacowania strat w uprawach wywołanych suszą

Informacja dotycząca szacowania strat w uprawach wywołanych suszą

Mając na uwadze utrzymujące się od dłuższego czasu niekorzystne warunki atmosferyczne i wystąpienie na terenie gminy Borne Sulinowo suszy, Burmistrz Bornego Sulinowa złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego pismo o powołanie Komisji do szacowania szkód w uprawach rolnych, związanych z tym zjawiskiem.

Komisja powołana przez Wojewodę dokona szacowania szkód w terminie do