Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza zainteresowanych, a szczególnie rolników na szkolenia:

1. Propagowanie prawa wodnego i dyrektywy azotanowej.
2. Program rolnośrodowiskowo – klimatyczny i rolnictwo ekologiczne – zmiany od 2017 roku.

Szkolenie odbędzie się w środę 7 lutego 2018r., o godzinie 10:00, w Urzędzie Miejskim Borne Sulinowo.

Serdecznie zapraszamy!

Dyżury doradcy dla rolników

Dyżury doradcy dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza rolników oraz osoby zainteresowane do korzystania z usług doradcy.

DYŻURY: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, każda środa w godz. 7.30 – 15.00, pok. 18.

tel. /fax. (94) 374 00 54
tel. kom. ORANGE: 513161538
e-mail: szczecinek.tzd@poczta.internetdsl.p

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju

Jednym z obowiązków nałożonych na Polskę Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (zwaną Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), jest opracowanie programów działań dla osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. W latach 2010

Konsekwencje niekontrolowanego stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt

Konsekwencje niekontrolowanego stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.
Lekarz weterynarii, leczący chore zwierzęta, zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie dokumentacji leczenia zwierząt… Ulotka informacyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku

 

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF (afrykańskim pomorem świń)!!!

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF (afrykańskim pomorem świń)!!!

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Dzień Ligi Ochrony Przyrody obchodzony jest w rocznicę utworzenia najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku.
Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz

Rowy melioracyjne i obowiązek ich utrzymania

Rowy melioracyjne i obowiązek ich utrzymania

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją oraz powodzią w odniesieniu do melioracji podstawowej, a w odniesieniu do melioracji szczegółowej przed odprowadzaniem nadmiaru wód.

Istnienie przedmiotowych urządzeń, w szczególności rowów melioracyjnych, ma

Opłaty za wędkowanie na jeziorze Śmiadowo

Opłaty za wędkowanie na jeziorze Śmiadowo

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że z dniem 1 stycznia 2018r., za amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo, użyczonym od Starostwa Powiatowego w Szczecinku, administrowanym przez Gminę Borne Sulinowo wprowadzona została (zgodnie z zarządzeniem NR 92/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie: zasad udostępnienia do celów

Zakaźne choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez KRUS

Zakaźne choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez KRUS

Choroba zawodowa rolników, to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty