Reforma oświaty w gminie Borne Sulinowo

Reforma oświaty w gminie Borne Sulinowo

Reforma systemu oświaty nakłada na gminy nowe obowiązki. Gminy – jako organy prowadzące – zostały zobligowane do wdrożenia reformy oświaty wprowadzonej ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 r. (przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60). Reforma oświaty likwiduje szkoły gimnazjalne i z mocy prawa przekształca

Działanie wakacyjne w Jeleniu

Działanie wakacyjne w Jeleniu

W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu zakończyło się trzytygodniowe działanie wakacyjne ”Summer Camp”, którego podstawowym celem była nauka języka angielskiego. Zajęcia różniły się jednak od typowych lekcji tym, że nauka odbywała się w trakcie zajęć ruchowych, plastycznych i kulinarnych.

W projekcie uczestniczyło ponad 20 dzieci w wieku od 6