YOUNGSTER PLUS

YOUNGSTER PLUS

W rozpoczynającym się roku szkolnym 2012/2013, gimnazja w Bornem Sulinowie, Silnowie i Łubowie kontynuują realizację programu YOUNGSTER PLUS. Celem przedsięwzięcia, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego.