„Lokalny Animator Sportu 2016”

„Lokalny Animator Sportu 2016”

Dnia 28 listopada 2016 r. ogłoszono konkurs „Lokalny Animator Sportu 2016”. Do konkursu mógł przystąpić każdy animator biorący udział w projekcie „Lokalny Animator Sportu”. Do konkursu zgłosił się pracownik Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, pan Piotr Gałka.