TARGI INNOWACYJNE BIBLIOTEK W KIJOWIE

TARGI INNOWACYJNE BIBLIOTEK W KIJOWIE

W dniach 19 – 23 maja 2012r., w Kijowie, odbyły się Targi Innowacyjne Bibliotek. W spotkaniu uczestniczyło 8 bibliotek miejskich i powiatowych oraz 2 biblioteki wojewódzkie z Polski. Jedną z nich, za swój wyróżniający udział w Programie Rozwoju Bibliotek 

OBCHODY ROCZNICOWE

OBCHODY ROCZNICOWE

70. rocznica wymarszu francuskich jeńców wojennych z obozu Oflag IID Gross Born do obozu Oflag IIB Arnswalde i przybycia polskich jeńców wojennych do obozu Oflag IID Gross Born z obozu Oflag IIB Arnswalde

€ 5.000 DLA IZBY MUZEALNEJ W BORNEM SULINOWIE!

€ 5.000 DLA IZBY MUZEALNEJ W BORNEM SULINOWIE!

W ramach podpisanego pomiędzy Stowarzyszeniem Pamięci Oflagów IID, IIB-XXIB, Gminą Borne Sulinowo, Zespołem Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie i Izbą Muzealną porozumienia, przedstawiciele francuskiego stowarzyszenia przekazali na rzecz Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie kwotę € 5.000,00. 

DOTACJA NA ŻÓŁTY SZLAK NORDIC WALKING

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dn. 10 maja br., w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, podpisano umowę na dofinansowanie kwotą 10.472,00 zł projektu pn. Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie żółtego szlaku

DOTACJA NA WYDANIE PRZEWODNIKA ROWEROWEGO

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dn. 10 maja br., w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, podpisano umowę na dofinansowanie kwotą 5.040,00 zł projektu pn. Promocja turystyki rowerowej na obszarze partnerstwa Drawy poprzez wydanie przewodnika „Szlaki rowerowe w

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI DLA P. MARKA SZWARC

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI DLA P. MARKA SZWARC

Pan Marek Szwarc, mieszkaniec Gminy Borne Sulinowo, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. W imieniu Prezydenta odznaczenie wręczył mu Wicewojewoda Zachodniopomorski, Ryszard Mićko. Uroczystość odbyła się 15 maja w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie.