Międzykulturowy projekt pamięci „Sound in the silence” w Bornem Sulinowie

Międzykulturowy projekt pamięci „Sound in the silence” w Bornem Sulinowie

Po raz pierwszy w Bornem Sulinowie w dniach 10-14.09.2012r., odbędą się międzynarodowe warsztaty na rzecz pamięci historycznej. Celem warsztatów jest zmierzenie się z niemiecką, radziecką i polską historią naszego miasta jako elementu przeszłości kilku narodów, a jednocześnie  spojrzenie w przyszłość i ocalenie trudnej historii od zapomnienia. Niemiecka i Polska młodzież pod opieką artystów różnych narodowości będzie realizować warsztaty teatralno-taneczno-muzyczne performance w różnych miejscach Bornego Sulinowa i okolic.

„Z WŁASNĄ FIRMĄ KU PRZYSZŁOŚCI”

„Z WŁASNĄ FIRMĄ KU PRZYSZŁOŚCI”

Projekt „Z WŁASNĄ FIRMĄ KU PRZYSZŁOŚCI” jest przedsięwzięciem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i realizowany jest w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

GMINNE DOŻYNKI W ŁĄCZNIE

GMINNE DOŻYNKI W ŁĄCZNIE

Tegoroczne Święto Plonów odbyło się w dniu 1 września br., w miejscowości Łączno. Organizatorami imprezy byli: Rada Sołecka Łączno, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji rolników i mieszkańców gminy.

„Senior i junior na glinianych nóżkach”

„Senior i junior na glinianych nóżkach”

Fundacja „Człowiek Sztuki” rozpoczyna w Bornem Sulinowie realizację projektu pt. „Senior i junior na glinianych nóżkach”. Celem projektu jest pogłębienie wzajemnej integracji, zrozumienia, szacunku i poczucia więzi, pomiędzy dwiema grupami pokoleniowymi: osób po 50. roku życia oraz dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat, zamieszkałych na terenie Bornego Sulinowa.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie

Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie

W 2012 roku Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce odbędą się po raz dwudziesty w terminie 8-9 i 15-16 września. W Siemczynie odbędą się po raz drugi w dniu 08.09.2012r. Narodowy Instytut Dziedzictwa – ogólnopolski koordynator EDD – już po raz szósty zaproponował wspólny dla całej Polski temat obchodów:

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za

Grant dla Stowarzyszenia Klub Wodny „Pile”

Grant dla Stowarzyszenia Klub Wodny „Pile”

W dniu 27  sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie  Stowarzyszenie Klub Wodny „Pile” podpisało umowę na realizację projektu pn.: „Stworzenie  pierwszej ogólnodostępnej  bazy wędkarsko – żeglarskiej, podniesienie potencjału turystycznego jeziora Pile i rewitalizacja obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo”.

IX Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo – 2012

IX Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo – 2012

Żar, spiekota, upał, kurz – jak w starej partyzanckiej piosence- tak można opisać aurę, jaką natura nam zgotowała podczas trwania dziewiątej edycji Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo 2012. Teoretycznie i zgodnie  z wszelkimi planami zlot miał odbywać się w dniach od 16 do 19 sierpnia 2012  roku, ale praktyka, jak zawsze była inna.Już od piątku, 10 sierpnia na polu zlotowym zaczęli pojawiać się pierwsi uczestnicy.