Zwierzowa Akcja Kastracja

Zwierzowa Akcja Kastracja

Właściciele psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących mogą skorzystać z bezpłatnej akcji sterylizacji i kastracji prowadzonej przez Gminę Borne Sulinowo i Fundację ZWIERZ oraz bezpłatnie je zachipować. Akcja zapewnia właścicielom psów i kotów finansowanie w wysokości 100% kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Zaproszenie do udziału  w  Programie „Opieka wytchnieniowa”  – edycja 2021

W związku z przystąpieniem przez Gminę Borne Sulinowo do  realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór uczestników do Programu. Program będzie realizowany w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku  do dnia 31.12.20201 roku. w formie

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Bornem Sulinowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Program  adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

#NiedzielFight challenge dla Julii i Natalii

#NiedzielFight challenge dla Julii i Natalii

5 marca 2021 roku pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie przyjmując wyzwanie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, wzięli udział w #NiedzielFight challenge na rzecz zbierania środków finansowych dla młodych dziewczyn – Julii i Natalii.

Siostry chorują na mukowiscydozę, dlatego każdy dzień ich życia to nieustanna walka. Włączając się w

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Koncert z okazji Dnia Kobiet

W dniu 8 marca w różnych krajach na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, którego korzenie sięgają 1909 roku. Jest to oficjalne święto w wielu krajach, np. w Afganistanie, Mongolii, Nepalu, Rosji, Gruzji, na Białorusi, Kubie czy w Wietnamie. W Polsce, w czasach PRL Dzień Kobiet był szeroko obchodzony

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ O BORNEM SULINOWIE

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ O BORNEM SULINOWIE

Burmistrz Bornego Sulinowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie oraz Izba Muzealna w Bornem Sulinowie zapraszają w dniu 3 marca br. o godz. 10.00 na zdalną konferencję naukową pn. „Jest takie miejsce…” W programie 12 ciekawych referatów nt. historii, teraźniejszości i przyszłości Bornego Sulinowa. Szczegółowe

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który

IX edycja konkursu o tytuł „Sołtysa Roku” 2021

IX edycja konkursu o tytuł „Sołtysa Roku” 2021

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w IX edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku” 2021. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2021 to doskonała