OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym –  2 typ projektu, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Ogłoszenie

Pomoc w kształcie serca

Pomoc w kształcie serca

Kilka tygodni temu przed budynkiem Informacji Turystycznej  w Bornem Sulinowie stanął metalowy kosz w kształcie serduszka, który w bardzo szybkim tempie mieszkańcy zaczęli wypełniać plastikowymi nakrętkami. Na tej okazałej konstrukcji nie ma informacji co to za akcja, kto ją zainicjował i kogo w ten nietypowy sposób wspieramy. Brak informacji nie

Zakupy dla seniorów!

Zakupy dla seniorów!

Gmina Borne Sulinowo w okresie walki z pandemią koronawirusa uruchamia usługę „Zakupy dla seniorów”. To wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. Pomoc obejmowała będzie zakup leków, żywności oraz środków czystości. Zgłoszenia przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bornem Sulinowie