„Święto pieczonego ziemniaka”

„Święto pieczonego ziemniaka”

W dniu 7 października 2017 r., pomimo złej pogody, w gościnnych progach Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Stowarzyszenie Kulturalne „Folklor” zorganizowało  „Święto pieczonego ziemniaka”. Impreza odbyła się dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z programu „Społecznik” pod patronatem Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza.

Panie ze stowarzyszenia przygotowały mnóstwo potraw z ziemniakiem

„Stacja Kultura” i biblioteka na spotkaniach w Siemczynie

„Stacja Kultura” i biblioteka na spotkaniach w Siemczynie

W dniu 14 października 2017 roku Stowarzyszenie „Stacja Kultura” i Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie byli organizatorami XVIII Henrykowskich Dni Kulturalnych w Pałacu Siemczyńskim. Wydarzenie było pierwszą częścią całego cyklu zaplanowanego z inicjatywy Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w ramach realizacji projektu „Seniorzy w akcji” w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną.

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 12 października, w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie odbyło się spotkanie Burmistrza Bornego Sulinowa z dyrektorami szkół i nauczycielami placówek oświatowych z terenu gminy Borne Sulinowo.

Burmistrz, Pani Renata Pietkiewicz – Chmyłkowska wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej,  Panem Dariuszem Czerniawskim, złożyli pracownikom szkół –