OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zgodnie z OSTRZEŻENIEM meteorologicznym nr 8 IMGW-PIB (Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie) na obszarze powiatu szczecineckiego ( gmina Borne Sulinowo) w dniach: 14.01.2021 r. od godz. 18:00 do godz. 09:00 15.01.2021 r.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego

Pomoc w transporcie Seniorów do punktu szczepień

Pomoc w transporcie Seniorów do punktu szczepień

Burmistrz Bornego Sulinowa realizuje zadanie pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Decyzją nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. transport przeznaczony jest dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o

„Papierowy jubileusz” funduszu sołeckiego!

„Papierowy jubileusz” funduszu sołeckiego!

Miniony rok na kartach historii zapisał się jako czas pełen niepewności oraz ograniczonych możliwości. Jednak mimo wielu przeciwności udało się zrealizować 99,98 % zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rok wcześniej Rada Miejska w Bornem Sulinowie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Borne Sulinowo funduszu sołeckiego w kwocie 392.842,07

Informacja

Informacja

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Szczecineckiego w 2021 r. W punkcie nr 1 (nieodpłatna pomoc prawna) i nr 3 (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) porad udzielają prawnicy z ramienia organizacji pozarządowej Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach.

W punkcie nr 2 (nieodpłatna pomoc prawna) porad udzielają

Program EtnoPolska

Program EtnoPolska

Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń jest podstawą budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych, w tym mniejszościowych. Więcej>>>

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza w dniu 5 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2021 r. w zakresach:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

Akcja chryzantemy – Stowarzyszenie Silnowo 2020

Akcja chryzantemy – Stowarzyszenie Silnowo 2020

Narodowe Święto Niepodległości 2020 uczciliśmy układając na strefie sportowo-rekreacyjnej biało-czerwone serce z kwiatów. Odbierając chryzantemy od producenta ze Szczecinka/Trzesieki, Pana Jana Stołpca, umożliwiamy mu uzyskanie wsparcia ARiMR skierowanego do producentów kwiatów w związku z utratą przychodów w wyniku ograniczeń epidemicznych.

Kwiaty ozdobiły również kapliczkę oraz teren przy przyszłej świetlicy wiejskiej. Wierzymy,