UWAGA ROLNICY! Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

UWAGA ROLNICY! Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W terminie od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019r.

Konsultacje w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych na jeziorze Śmiadowo

Konsultacje w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych na jeziorze Śmiadowo

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że w terminie od 2 września do 23 września 2019r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Śmiadowo.

Projekty dokumentów udostępnione zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie http://www.bornesulinowo.pl, stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.bornesulinowo.pl w

Będzie połączenie bus na pociąg do Szczecina

Będzie połączenie bus na pociąg do Szczecina

Niniejszym informujemy, że z dniem 16 września 2019r., w ramach linii 62202, bus będzie kursować w poniedziałki, środy i piątki z Bornego Sulinowa do Łubowa. Umożliwi to dojazd mieszkańców Bornego Sulinowa na szynobus do Szczecina, który wyjeżdża ze Szczecinka o godz. 6:25, a z Łubowa o godz. 6:47.

Bus Linii

Wsparcie po pożarze w firmie Opak w Szczecinku

Wsparcie po pożarze w firmie Opak w Szczecinku

W związku z tragicznym w skutkach pożarem w zakładzie Opak w Szczecinku, w trybie nadzwyczajnym powołany został sztab kryzysowy. Przedstawiciele samorządu powiatowego – Robert Fabisiak Wicestarosta, jednostek organizacyjnych powiatu, służb, straży i inspekcji, jak również przedstawiciele Miasta Szczecinka, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podczas posiedzenia 12 sierpnia, uzgodnili plan pomocy dla właściciela

Polowania zbiorowe na kaczki

Polowania zbiorowe na kaczki
  1. Zarząd Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku działając na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r., w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania informuje, że polowanie zbiorowe na kaczki odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2019r., w godz. od 8:00 do 12:00 na obwodach łowieckich nr 125 i