Umowa na parki miejskie podpisana

Umowa na parki miejskie podpisana

W dniu 13 listopada 2017 r., w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik oraz przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza

Przydział lokalu socjalnego

Przydział lokalu socjalnego

Na podstawie § 9 ust. 6 Uchwały Nr XXII/234/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo, Burmistrz Bornego Sulinowa przedstawia listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w 2017 roku na lokale socjalne położone

Narodowe Święto Niepodległości w Bornem Sulinowie

Narodowe Święto Niepodległości w Bornem Sulinowie

Drodzy Państwo ! Po raz kolejny w Bornem Sulinowie, z udziałem mieszkańców gminy Borne Sulinowo, ale także przyjezdnych osób, w wyjątkowy sposób obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jak co roku przedstawiciele: borneńskiego samorządu, Rady Miejskiej, jednostek organizacyjnych, szkół z terenu gminy Borne Sulinowo, organizacji pozarządowych, harcerzy, żołnierzy z 21.

14 listopada – Światowy Dzień Seniora

14 listopada – Światowy Dzień Seniora

W kalendarzu pojawia się coraz więcej dni, które mają stanowić okazję do celebrowania dojrzałego czy starszego wieku: 1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych( International Day of Older Persons), 15 czerwca zaś ustanowiono Światowy Dzień Praw Osób Starszych (World Elder Abuse Awareness Day), 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora.

Dni

Zaproszenie na „Spotkanie z Agnieszką Osiecką”

Zaproszenie na „Spotkanie z Agnieszką Osiecką”

„Spotkanie z Agnieszką Osiecką” miało swoją premierę 14 X 2017 r. w pałacu w Siemczynie, w ramach XVIII Dni Henrykowskich. Stowarzyszenie „Stacja Kultura” i Miejska Biblioteka Publiczna zaprezentowały trzyczęściowy program promujący dorobek artystyczny mieszkańców Bornego Sulinowa. Kluczowym akcentem stała się część poświęcona życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej, wzbogacona recytacją i

Szkolenie dla wszystkich rolników z gminy Borne Sulinowo

Szkolenie dla wszystkich rolników z gminy Borne Sulinowo

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinku organizuje w dniu 14 listopada 2017r., od godz. 10:00, w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 28, dla wszystkich rolników z terenu Gminy Borne Sulinowo szkolenie, którego tematem będą m. in.:

– świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników: krótkoterminowe – zasiłki chorobowe,

Głosuj na Talent Team!

Głosuj na Talent Team!

Miło nam poinformować, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół zakwalifikowało się do VII Edycji Konkursu „Spółdzielnia pomysłów”, którego organizatorem jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu internetowego Społecznik 2.0., dostępnego pod adresem internetowym: www.spolecznik20.pl.

Złożony przez nas projekt nosi