Wsparcie dla Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wsparcie dla Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Miło nam poinformować, iż wniosek pn. „Organizacja cyklu wykładów i warsztatów pt.: „Bądź EKO” złożony w LGD Pojezierze Razem przez Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Pokazy finałowe projektu „Lato w Teatrze”!

Pokazy finałowe projektu „Lato w Teatrze”!

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie zaprasza na pokaz finałowy uczestników projektu „Lato w Teatrze”. Pokaz w formie happeningu odbędzie się 21 i 22 lipca 2017 roku, o godz. 21.30.
Zbiórka parady przed Urzędem Miejskim w Bornem Sulinowie.

W planie:

  • przejście z placu przed urzędem do ul. Lipowej (od strony

Uwaga na oszustów!

Uwaga na oszustów!

W związku z pojawiającymi się sygnałami o próbach wyłudzenia od rolników, przez osoby podszywające się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środków pieniężnych pod pozorem ściągnięcia zaległości w spłacie należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, informujemy, że pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie i podległych mu Placówek Terenowych

Oferta na realizację zadania publicznego w 2017 r. w trybie „małych grantów” Klub Sportowy „Pionier 95”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W