Ogłoszenia

Sesja Rady Miejskiej

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbędzie się w dniu 26 października 2017 r., o godz. 14.30, w sali ...
Czytaj Dalej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 października 2017r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
Czytaj Dalej

Więcej wiadomości

Wydarzenia

„Jarzębiny” i „Folklor” na wycieczce

Zespół śpiewaczy „Jarzębiny” z Jelenia i Stowarzyszenie Kulturalne „Folklor” zorganizowało w dniach 30.09.2017 r. - 04.10.2017 r. wycieczkę turystyczną do ...
Czytaj Dalej

„Święto pieczonego ziemniaka”

W dniu 7 października 2017 r., pomimo złej pogody, w gościnnych progach Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Stowarzyszenie ...
Czytaj Dalej

Więcej wiadomości

Ochrona środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

W związku z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis) ", współfinasowanego przez Unię ...
Czytaj Dalej

Terminy polowań zbiorowych w sezonie 2017/2018

Informacja o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo i Koła Łowieckie na terenie gminy Borne Sulinowo w sezonie łowieckim 2017/2018 ...
Czytaj Dalej

Więcej wiadomości

Dotacje/nabory

Zakupy Stowarzyszenia Kulturalnego „Folklor”

Stowarzyszenie Kulturalne „Folklor” dzięki programowi pn. „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia Małe Inicjatywy Lokalne - edycja 2” zakupił kamerę cyfrową, rzutnik multimedialny ...
Czytaj Dalej

Dotacja na ścieżkę przyrodniczą

Jeszcze w tym roku w Śmiadowie, na obszarze Natura 2000, powstanie ścieżka przyrodnicza "Jezioro lobeliowe Śmiadowo". W jej skład wejdą: ...
Czytaj Dalej

Więcej wiadomości

Kultura i edukacja

Pracownia Orange w Bornem Sulinowie!

Szczegółowe informacje: BIBLIOTEKA PROSI O GŁOSY!!! MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA STARA SIĘ O POZYSKANIE KOMPUTEROWEJ PRACOWNI ORANGE! OD ILOŚCI GŁOSÓW ZALEŻY, ...
Czytaj Dalej

Pierwsze zajęcia fotograficzne w Radaczu

Dnia 2 października odbyły się kolejne zajęcia fotograficzne prowadzone przez pana Daniela Graszkę. Tym razem uczestnikami były dzieci z Radacza ...
Czytaj Dalej

Więcej wiadomości

Sport

III Cross Bociana

W sobotę 23 września, na terenie Nadleśnictwa Czarnobór (Leśnictwo Krągi), odbył się III Cross Bociana. Celem zawodów była popularyzacja biegania ...
Czytaj Dalej

Bieg MILA RADOŚCI DLA NIEPODLEGŁOŚCI – Borne Sulinowo 2017

Regulamin biegu MILA RADOŚCI DLA NIEPODLEGŁOŚCI - Borne Sulinowo 2017 CEL BIEGU: • upamiętnienie 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, ...
Czytaj Dalej

Więcej wiadomości

Współpraca

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2017 r., Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe ...
Czytaj Dalej

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2017 r. Akrobatyczny Klub Sportowy „Darzbór” w Szczecinku

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe ...
Czytaj Dalej

Więcej wiadomości

PrintFriendly and PDF